Na umístění do domova důchodců může zájemce z Děčínska čekat měsíc, ale také klidně půl roku. Záleží nejen na obsazenosti, ale i na pohlaví žadatele. Sehnat místo pro ženu je větší problém než pro může. „Je to smutné, ale bohužel to patří k naší práci. Ženy se dožívají vyššího věku, míst pro ně je tím pádem méně než pro muže,“ uvedla Alexandra Petrů vedoucí střediska Centrum sociálních služeb Děčín. Do děčínského domova důchodců není problém se dostat do tří měsíců. Může se vyskytnout výjimka, kdy to může trvat mnohem déle, ale nestává se to.

Musí sepsat žádost a doložit potvrzení

Co musí člověk udělat pro to, aby mohl být umístěn do Domova důchodců? Na webových stránkách, nebo u sociální pracovnice si musí sepsat žádost, doložit lékařské potvrzení a to vše předat vybranému domovu. Tam se zařadí do pořadníků a čeká.

Někteří lidé si podají žádost a pak, když na ně dojde v pořadníku řada nenastoupí. „Lidé si totiž dávají přihlášku, co kdyby náhodou. Tím samozřejmě, ale drží místo ostatním a prodlouží nástup lidem, kteří už to opravdu potřebují,“ vysvětlila Petrů.

Domov v Krásné Lípě dává přednost hlavně lidem, kteří byli v léčebně dlouhodobě nemocných. To proto, že tito lidé se většinou nemají kam vrátit. V tuto chvíli mají volná místa pro tři muže a pro jednu ženu. „Máme nějaké specifika, které musíme dodržovat, takže pokud máme volné místo, musíme koukat na to, jestli je volný pokoj přizpůsoben k jejich zdravotnímu stavu,“ řekl Peter Nový ředitel Domova pro Seniory.

Problémy mohou dělat schody

V domově důchodců v Lipové mají větší problém s výběrem klientů, protože nejsou zcela bezbariérovým zařízením. „Po budově máme různě rozmístěné dva až tři schody. A pokoje jsou v patrech,“ řekl Václav Vlček ředitel domova důchodců v Lipové. Při výběru klientů musí proto brát v potaz i tento fakt. „Je jasné, že člověk, který má velké problémy s chůzí do druhého patra nevyjde. Pokud není volné místo v přízemí, musí si žadatel počkat,“ dodal Vlček.
Žádosti si lidé nemusí podávat jen v místě bydliště. Ale lidé s trvalým bydlištěm ve městě či obci, kde sídlí i domov důchodců, mají přednost. Tak to funguje i v Domově důchodců v Filipově. „V tuto chvíli máme asi dvě nebo tři volná místa. Pokud se však naplní nejsem schopna vám říci, jak dlouho by člověk mohl čekat. Není to samozřejmě hned,“ řekla Alena Suchá ekonom v domově důchodců Filipov.

Zcela plno mají ve Šluknově. Dagmar Hluchá uvedla: „Nedokáži vám říct jaká je u nás čekací doba. Nedá se odhadnout. Až se uvolní místo, tak člověka, který má sepsanou žádost a splňuje veškeré podmínky, přijmeme.“

Autor: Veronika Bošková