Ke všem dosavadním oborům, které mohou zájemci na Střední zahradnické a zemědělské škole v Děčíně-Libverdě studovat, přibude od letošního podzimu další profese.

Od září začneme na škole vyučovat maturitní obor veterinářství. Jeho absolventi budou mít možnost uplatnit se na pozici veterinárních techniků se zaměřením na skot, koně a další velká hospodářská zvířata. Ale nejen to. Získají také potřebné znalosti a dovednosti i z chovu exotických zvířat,“ charakterizoval zaměření nově zaváděného oboru ředitel školy Libor Kunte. Připomněl, že středoškolské studium veterinářství nabízejí v republice i některé další školy, ale ty jsou spíše na Moravě a dalších vzdálenějších místech. Na děčínské Libverdě mají pro novou výuku zatím jen ty nejzákladnější pomůcky, další potřebnou vybavenost si škola musí ještě pořídit. „Předpokládáme, že někdy od března budeme v rekonstruovaných bývalých Thunských stájích chovat i jalovice a ovce. Tento chov bychom chtěli rozšířit například i o kozy či jiná takzvaná kontaktní zvířata,“ dodal ředitel školy.