Lesní úřad o kácení rozhodl na základě doporučení odborníků, kteří prozkoumali stav jednotlivých stromů. Více než deset stromů bylo napadeno houbami, prosychalo a padaly z nich větve. Na dominantním buku přímo u vyhlídky byly viditelné praskliny. Nyní po stromech zbývají jen pařezy, v mnoha z nich je poškození viditelné.