Minis­terstvo vnitra České republiky rozhodlo na žádost Ústeckého kraje o zřízení veřejné sbírky Konto Povodně Děčínsko.

Při zasílání příspěvků na KONTO není nutné uvádět další symboly (variabilní, konstantní a specifický), a to v případech, že dárce chce zůstat anonymním. Pokud však bude chtít, aby jeho jméno bylo zveřejněno v seznamu dárců nebo bude požadovat potvrzení o vkladu do veřejné sbírky pro účely odečtu hodnoty daru, musí uvést do kolonky variabilního symbolu (VS) právnická osoba své identifikační číslo a fyzická osoba (občan) rodné číslo (případně do textu pro zasílání platby své příjmení a jméno). V případě zasílání příspěvků na KONTO na základě uzavřené darovací smlouvy je nutné vždy do variabilního symbolu uvést IČ/RČ dárce.

Příspěvky do veřejné sbírky je možné zasílat bezhotovostně nebo vkladem na účet veřejné sbírky přímo v jakékoliv bance nebo prostřednictvím internetového bankovnictví z domova. , číslo účtu 2222 99 22/0800 (Česká spořitelna a.s.). Peníze lze na zmíněný účet zasílat nejpozději do konce srpna letošního roku.