Děčínské děti se v příštím roce mohou těšit na nově opravená hřiště. V současné době město Děčín plánuje hlavní opravy, a to nejen z důvodu jejich efektivnosti ale hlavně proto, aby tato místa byla pro dětské hry opět co nejbezpečnější.

První z nich byla na různých místech Děčína postavena v roce 2006 a jsou průběžně monitorována a kontrolována, jak odborníkem, tak bezpečností agenturou.

„Pokud je jakékoli vážnější poškození, je oprava nutná ihned. Problém se samozřejmě snažíme vyřešit co nejdříve, aby kvůli poškození nedošlo ke zranění hrajících si dětí,“ řekla mluvčí magistrátu města Děčína Markéta Lakomá.

Veškeré opravy bude město hradit ze svého rozpočtu. V letošním roce už do dětských hřišť investovalo necelých sedm set čtyřicet tisíc korun. Opravy byly nutné u dopadových ploch, někdo musely být osazeny nové provozní řády a řemeslníci také opravili nejzávažnější problémy.

Bezpečnost

„Je více položek, které jsou započítány do letošního rozpočtu. Další věci, které můžeme započítat do uvedené částky, jsou třeba oprava ráhen na herních prvcích, výměna spojovacího materiálu, výměna písku, výměna kačírku, oprava laviček a likvidace starých herních prvků,“ vypočítala Lakomá.

Z plánovaných oprav mají radost hlavně rodiče. „Mám doma tříletého syna, bydlím ve středu města, a proto jsem uvítala možnost, chodit s ním do parku. Jeho součástí je i dětské hřiště, kde se malý může dosyta vyřádit. Pískoviště, prolézačky či klouzačky se zdají být v pořádku. Z některých návštěvníků mám ale někdy pocit, že jim snad doslova dělá radost, když mohou něco ničit. Proto jsem ráda, že k tomuto problému město nezůstává lhostejné a dává vše zase do pořádku,“ řekla Martina Kočková z Děčína. Dodala, že nejednou už na vandaly přivolala strážníky.

Začátek

O začátku oprav rozhodnou až kontroly jednotlivých hřišť. „Vše závisí na tom, jak dopadne kontrola roční. Teprve po ní bude jasný termín začátku oprav. Proto tedy ani nejsme schopni říci, kdy budou dokončeny,“ zamyslela se mluvčí Lakomá. Dodala, že opravy mají za cíl jediné, vrátit hřiště do původního stavu. „Jde nám především o bezpečnost dětí. V plánu oprav jsou proto i uvolněné zábrany, budou dotaženy šroubové spoje nebo vyměněná uvolněná prkna,“ řekla mluvčí.