Další teplotně rekordní den má za sebou Děčínsko. Meteorologové zaznamenali rekordní teploty pro 7. srpen na všech třech stanicích, kde se dlouhodobě měří.

Tři rekordy

Nejtepleji bylo v pátek v Děčíně, rekordní údaje ale meteorologové přepisovali i ve Varnsdorfu a na Sněžníku.

„V Děčíně jsme naměřili 37,3 stupně Celsia, což překonalo rekordní teplotu pro tento den z roku 1971. Tehdy jsme naměřili 34,2 stupně Celsia," říká Slávek Podzimek z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Právě v Děčíně měří meteorologové teplotu nejdéle, již 80 let.

Ve Varnsdorfu, kde měří teplotu 62 let, pak rtuť teploměru vystoupala na 36,1 stupně Celsia. Také ve Varnsdorfu byl pokořen rekord z roku 1971, tehdy naměřili meteorologové 32,6 stupně Celsia.

Teplo bylo také na nejvýše položené meteorologické stanici na Děčínsku na Sněžníku, která leží 590 metrů nad mořem. V pátek zde naměřili 34,5 stupně Celsia, čím byl přesně o pět stupňů překonán dvanáct let starý teplotní rekord.

„Zde se jedná nejen o měsíční maximum, ale dokonce i o absolutně nejvyšší teplotu, kterou jsme na této stanici za 26 let měření zaznamenali," dodává Podzimek.

Smogová situace

Vysoké teploty ale mají vliv také na kvalitu ovzduší. Ve čtvrtek proto byla vyhlášena v celém Ústeckém kraji smogová situace. „Pro území Ústeckého kraje byla Českým hydrometeorologickým ústavem dne 6.8.2015 v 18:42 hodin vyhlášena smogová situace z důvodu vysokých koncentrací troposférického ozonu. Na některých stanicích reprezentativních pro uvedené území došlo u troposférického ozonu k překročení informativní prahové hodnoty 180 mikrogramů na metr krychlový," uvedl na svých stránkách hydrometeorologický ústav.

Zákaz pálení

„Krajský úřad Ústeckého kraje, na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje vyhlašuje pro celé území Ústeckého kraje z důvodů mimořádných klimatických podmínek, dlouho trvajícího sucha, s ohledem na předpověď počasí, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav od 7. srpna 2015, 14,00 hodin, dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, a to do odvolání," uvedla mluvčí krajského úřadu Lucie Dosedělová. S tím jsou spojené také některé zákazy, které mají snížit nebezpečí vzniku požárů. Podle nařízení kraje je tak zakázáno pálit hořlavé látky na volném prostranství nebo odpalovat zábavnou pyrotechniku mimo zástavbu.

„V období sucha je zakázáno na místech se suchým porostem, v lesích a ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň a odhazovat hořící nebo doutnající předměty," popisuje další omezení Dosedělová.

Z nařízení vyplývají také povinnosti pro vlastníky či správce lesů, musí například umístit cedule se zákazem kouření.