„Prázdný dům představuje pro svou lokalitu problém, přitahuje negativní sociální jevy a snižuje hodnotu okolních nemovitostí. Naší myšlenkou je zmapovat tyto prázdné objekty a prostřednictvím veřejnosti na toto téma upozornit," říká vedoucí projektu Petr Zeman.

Strašáci na Děčínsku

Jen v Děčíně je v databázi serveru Prázdnédomy.cz, do které přispívají především samotní uživatelé, více než deset prázdných a chátrajících domů. Nejvíce z nich prodalo 
v minulosti město podnikateli Janu Davidu Horskymu, jehož metody nájemníci neakceptovali a domy opustili. Ty tak nyní již téměř deset let chátrají, velmi často přímo
v centru města.

Mezi tyto domy patří například činžák v Ruské ulici nebo na Máchově náměstí
v Podmoklech, dům v Zámecké ulici nebo domy na Kamenické ulici.

Podle architekta Jana Harciníka stojí za zchátralými domy hned několik důvodů. Právě nepovedené privatizace jsou jednou z nejčastějších příčin. Najdou se ale i jiné důvody.

„Je to souhrn historických událostí a mnoha dílčích aspektů ve správě města. S odsunem Němců po druhé světové válce a příchodem nových obyvatel postupně vymizel vztah místních obyvatel k celému městu," vysvětlil Harciník.

V databázi se objevil rovněž například zámek Skrytín nedaleko Dobkovic, který opravuje ústecký zastupitel a podnikatel Martin Hausenblas. Už na jaře dostane objekt novou střechu a okna, dokončení následně plánuje Hausenblas na konec roku 2017.

Omezené možnosti obcí a měst

Přestože je takových domů na Děčínsku a Šluknovsku mnohem více, než kolik jich databáze zahrnuje, mají obce jen velmi omezené možnosti, jak stav zlepšit. Neumožňují jim to zákony.

„Pokud je to privátní stavba, tak s tím nic dělat nemůžeme. Pouze v případě, kdy by například padající kusy omítky nebo říms ohrožovaly lidi, se obrátíme na stavební úřad," říká krásnolipský starosta Jan Kolář.

Stavební úřad pak může majiteli domu nařídit stavební úpravy, nebo dokonce demolici. Jenže taková nařízení jsou velmi často nevymahatelná. Majitelé takových domů jsou zhusta v exekuci, případně je pro úřady nemožné je kontaktovat a nařízení jim doručit.

Jan Harciník se ale k demolicím staví rezervovaně.

„Jakákoli demolice by měla být vždy až tím nejkrajnějším řešením. Bouráním nejenže přicházíme o kvalitní architekturu, ale také o kvalitu blokového města v podobě ulic s navazujícími partery budov, obchody, kavárnami. Takové město totiž dle současné legislativy již nejde postavit, ale pouze rekonstruovat," dodal architekt.

Jak se bude databáze Prázdnédomy.cz dále vyvíjet, to ukáže podle Zemana až čas.

„Plánujeme do ní zařadit i kladné příklady obnovy práz-dných domů, různé spolky, nadšence a další lidi snažící se vdechnout domům nový život. Chceme tak soustředit užitečné informace, spojovat tyto lidi a ukazovat, že to jde, když se chce, nebo naopak vytvářet tlak u negativních příkladů," doplnil Zeman.