Na Děčínsku chybí v současné době dvacet policistů. Jedná se o policisty na různých pozicích služebního zařazení. V rámci náborové kampaně Pomáhat a chránit zaevidovali policisté dvě stě třicet jedna nezávazných žádostí.

„Díky této náborové akci se nám postupně daří počet chybějících policistů snižovat,“ pochvaloval účinnost kampaně děčínský policejní mluvčí Ladislav Cvik.

Policie v rámci této akce zřídila i bezplatnou telefonní linku, kde zájemcům sdělí všechny potřebné podmínky k přijetí.

Stát se mužem či ženou zákona není však příliš jednoduché, adept musí projít řadou prověrek, testů a vyšetření. Ve fyzické prověrce na uchazeče čekají kliky, běh na kilometr, člunkový běh a cvičební sestava.

„Fyzické testy nebyli moc obtížné, možná proto, že jsem se na ně dost dlouho připravoval. Co vím, hodně kolegů vyhořelo právě na psychologických testech. Myslím si, že všichni zúčastnění byli s organizací testů spokojeni,“ uvedl čerstvý absolvent základní odborné přípravy Jan Veselý.

„Kliků bez přestávky musí adept na plný počet bodu udělat osmatřicet, na to aby jen splnil stačí kliků sedmnáct,“ přiblížil Cvik. Doplnil, že kilometr běhu musí stihnout maximálně za pět minut a deset sekund, na plný počet bodů za tři a půl minuty.

Nejvíce uchazečů o práci u policie vyhoří na psychologických testech.

„V současné době se úspěšnost splnění psychologických testů pohybuje kolem šedesáti procent. Toto číslo je relativně stabilní, objevují se sice drobné změny, ty ovšem nejsou nikterak významné,“ uvedla policejní psycholožka Lenka Štréblová.

Testy komplexně jsou zaměřeny na zmapování osobnosti, inteligence, výkonu a psychosociálních dovednosti uchazeče.

S každým uchazečem vede individuální rozhovor psycholog. „Tento rozhovor slouží k dokreslení osobnosti uchazeče,“ uzavřela Štréblová.

Po splnění těchto všech podmínek, včetně úspěšného absolvování zdravotní prohlídky čeká na zájemce základní odborná příprava. Té se středoškoláci budou zúčastňovat denně po dobu šesti měsíců. Vysokoškoláci šest až dvanáct týdnů podle zaměření studia. Ti se na rozdíl od středoškoláku nemusí výuky zúčastňovat každý den, stačí když budou dojíždět jen skládat testy.