V současné době jsou na území Šluknovského výběžku vyznačeny cyklistické trasy o celkové délce asi čtyřiceti kilometrů. Jsou vedeny po veřejných a lesních cestách a stejně jako turistické stezky dovedou návštěvníky na zajímavá místa.

Téměř šedesát sedm kilometrů cyklotras se nabízí cykloturistům na území Národního parku České Švýcarsko. Tyto cyklotrasy dále navazují na trasy v Národním parku Saské Švýcarsko a samozřejmě i na trasy ležící mimo území parku.

Cyklotrasy slouží i pěším turistům

Cyklotrasy jsou na českém území vyznačeny žlutými tabulkami s černým nápisem a číslem trasy, v Německu jsou tabulky zelené, se žlutým nápisem Radroute. Cyklistická trasa může být vedena jak po stezce pro cyklisty, tak ale i místy po vozovce nebo vyhrazeném jízdním pruhu.

Cyklisté také musí počítat s tím, že cyklotrasy slouží současně jako stezky pro pěší turisty, kteří mají přednost. Navíc například cyklotrasy v národním parku jsou převážně pouze zpevněnými cestami bez asfaltového povrchu, v některých úsecích je povrch štěrkový, na cestě může být naplavený písek, ve svažitých úsecích se mohou nacházet svodnice pro odvádění vody. „Proto v některých úsecích není vhodné přeceňovat síly, vyplatí se z kola sesednout a část trasy absolvovat pěšky,“ zdůraznil mluvčí parku Tomáš Salov.

Oproti tomu cyklostezka je vyhrazena dopravní značkou pro jízdu na kole a je určena pouze pro cyklisty. Automobilová a motocyklová doprava je zní vyloučena. Ovšem těch je na Děčínsku kritický nedostatek. Přitom například děčínská Zámecká cyklostezka je hojně využívaná nejen cyklisty ale také bruslaři a rodinami s dětmi.

Děčín má cyklostezky

Děčín má zhruba dvanáct kilometrů cyklostezek. Jde o cyklostezku Staré Město - Tyršův most, Čertova voda – státní hranice se SRN a Tyršův most – Čertova voda, kdy výstavba této cyklostezky byla zahájena v červnu 2007 a dokončena byla teprve před několika málo dny.

„Více než tříkilometrová stavba za téměř pětadvacet milionů korun je členěna do dvou částí, dočasná stavba a stavba trvalá. Dočasná stavba bude při případné výstavbě vodního díla nahrazena příjezdovou komunikací k plavebnímu stupni po níž bude vedena nová cyklostezka,“ vysvětlila mluvčí děčínského magistrátu Romana Silvarová.

V Děčíně je v současné době také aktuální vybudování lávky pro pěší a cyklisty na železničním mostě přes Ploučnici. Děčín má na tuto akci příslib dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Akce by měla být rozdělena do dvou etap, první by se mohla realizovat ještě v letošním roce, druhá pak v roce příštím,“ upřesnila Romana Silvarová.
V Děčíně se také nachází cyklostezka, která je začleněna do sítě Greenways, což je síť bezpečných stezek vedoucích městy a krajinou, za prací, pro volný čas, rekreaci i dovolenou. Konkrétně jde o Labskou stezku, která vede z Děčína až do Německa.

Krásná Lípa má cestu

Úplně novou cestu pro cyklisty, pěší i vyznavače kolečkových bruslí v délce dvou kilometrů a šířce tří metrů vybudovali v Krásné Lípě. Stála dvanáct milionů korun, ale do této sumy je započítána i bohatá zeleň lemující stezku, lavičky, odpadkové koše a osvětlení. A i krásnolipská cyklostezka její uživatele směruje do Národního parku České Švýcarsko. To, zda je tam ovšem i dovede, zatím není zcela jisté.

Ochranáři trasu zavrhli

„Máme připravenou projektovou dokumentaci, která řeší cyklostezky směrem do národního parku, bohužel jsme narazili na odpor ze strany Správy CHKO Lužické hory, která tvrdí, že by výstavba další cyklostezky narušila krajinný ráz,“ řekl starosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart.

Síť cyklostezek sice není na Děčínsku nijak bohatá, přesto je Děčínsko pro cyklisty atraktivní a vesměs i vlídné. Svědčí o tom třeba i skutečnost, že je zde velmi bohatá síť restaurací a ubytovacích zařízení, které se mohou pyšnit certifikátem Cyklisté vítáni.

V certifikovaných zařízeních se cyklistům na rozdíl od běžných zařízení dostane nadstandardních služeb. Třeba jim tu dokáží poskytnout lékárničku, základní technickou pomoc pro opravu kola a také kolo bezpečně a bezplatně uschovat. Kromě těchto povinných služeb musí zařízení poskytovat ještě možnost usušení oblečení a výstroje, umytí kola, nabízet lehká jídla či zajistit odvoz zavazadel.

Seznam zařízení, kde tuto, pro cyklisty nadstandardní službu poskytují najdete na www.nakole.cz. Na témže serveru najdete i plánovač tras, kde si můžete naplánovat trasu podle náročnosti, kilometrů i převýšení. Ostatně na webových stránkách se dá najít spousta, pro cykloturisty potřebných informací. Například na www.ceskesvycarsko.cz cyklisté najdou jak odkazy na certifikovaná ubytovací zařízení, tak i nabídku cyklotras či odkazy na cykloservisy, kde ve většině případů drobnější poruchy opraví na počkání.

Cykloturisté na Děčínsku také mohou až do konce října využít služeb cyklobusu, který je odveze z Děčína na Maxičky a na Děčínský Sněžník, kola jim přepravuje zdarma a jezdí o víkendech a ve svátcích z děčínského autobusového nádraží.

Česká republika staví

Česká republika konečně přišla na to, jak důležité je připravovat podmínky pro rozvoj cyklodopravu. Pochopila, že kolo „nesmrdí“ a neucpává silnice.
A hned je to znát. V poslední době se začaly české cyklotrasy i cyklostezky výrazně rozrůstat. A v letech následujících tomu nebude jinak.

„V rámci přípravy na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie pro období 2007 - 2013 byla zapracována cyklistická doprava do všech důležitých strategických materiálů, takže lze předpokládat, že v tomto období dojde k dalšímu rozvoji cyklotras a zejména cyklostezek,“ řekla Deníku Kateřina Mátlová, vedoucí oddělení komunikace a zahraniční spolupráce v cestovním ruchu Ministerstva místního rozvoje ČR.

Cyklotrasy by v budoucnu měly být bezpečnější, měly by co možná nejméně vést po klasických silnicích, a tím pádem se co možná nejméně dotýkat motorové dopravy. A když už po takových cestách vedou, měly by mít tyto komunikace zvláštní pruh určený pouze pro cyklisty.

Stejně tak síť cyklostezek ve městech se bude rozrůstat. Někde už tato síť funguje, například Pardubice jsou stezkami dokonale propojené, ale v Praze je situace pořád špatná. Cestování na kole by každopádně mělo být čím dál pohodlnější.

ŠÁRKA PEŠKOVÁ
ZDENKA DVOŘÁKOVÁ

Bicykl nezamořuje ovzduší zplodinami a neucpává silnice.