Na nádvoří Děčínského zámku se stále čile pracuje. Při opravách jižního křídla zámku, došlo i k rekonstrukcím takzvaných Anglických dvorků, což jsou vlastně historické sklepní světlíky. Jejich původní poškozené vyzdění bylo stavební firmou, která rekonstrukci děčínského zámku provádí, odstraněno. Při těchto pracích byly odkryty i části historického zdiva, pravděpodobně ze šestnáctého století. Pro archeology, kteří na zámku provádějí historický výzkum, to představuje zajímavý objev. O těchto prostorách totiž zatím měli jen obrazové dobové materiály. Výzkum provádí Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě pod vedením Petra Lisska.