Z lipové a javorové aleje lemující silnici z Rumburku do Jiříkova zbyly jen pařezy. Stromy musely ustoupit novému chodníku.

„Rekonstrukce silnice i chodníku je věc chvályhodná, kácení stromů podél ní ale je věc nepochopitelná. Zmizela i skupina lip při Jiříkovské ulici. Podle mého stačilo prořezat větve, ale stromy musely bohužel ustoupit výstavbě chodníku,“ postěžoval si bývalý pracovník rumburského odboru životního prostředí, který si nepřál zveřejnit své jméno.

Stromy padly zelené. A byly pokáceny mimo obvyklé povolovací řízení. Podle bývalého úředníka mohl chodník i stromy stát vedle sebe. „Není přeci nic neobvyklého, že se chodník přizpůsobí vzrostlým stromům,“ podivoval se muž.

Odborníci, kteří lípy prohlédli, byli ale jiného názoru. Podle nich se jednalo o stromy staré, ve špatném zdravotním stavu, které bezprostředně ohrožovaly bezpečnost chodců i řidičů.

„Na základě odborného posudku a důrazného písemného stanoviska Policie ČR jsme postupovali v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Není to tak dlouho, co v této ulici z řady zmíněných stromů padly dvě lípy při velkém větru. Naštěstí se nikomu nic nestalo,“ podotkla rumburská místostarosta Alena Winterová.

Trnem v oku obyvatelům Rumburka jsou ale i pokácené javory, a to nedaleko tamního gymnázia. „Zdravé stromy , které velmi dlouhou dobu lemovaly Komenského ulici a jsou zachyceny na předválečných kolorovaných pohlednicích, v úseku mezi Loretou a Gymnáziem byly nízké javory s kulovitou korunou. Byly také pro mě z nepochopitelných důvodů pokáceny. Přitom nové vozovce ani chodníku nebrání, stejně tak výhledu řidičů,“ pokračoval bývalý zaměstnanec radnice.

Ale ani tyto stromy nebyly podle odborníků zcela v pořádku. „Jednalo se o stromy vysazené za I. republiky, které byly ve špatném zdravotním stavu. I zde jsme postupovali v souladu se zákonem,“ vysvětlila Winterová. Dodala, že místo nich budou vysazeny nové dřeviny nové. „Chceme mít zdravé a hezké město,“ ukončila místostarostka.

Všechny dotčené stromy jsou v péči Správy a údržby silnic Ústeckého kraje a jsou ošetřovány a káceny s jejich souhlasem.