Již třetí nadzemní podlaží pomalu roste na stavbě nové knihovny v Děčíně na labském nábřeží.

Se stavbou nové budovy městské knihovny, ve které bude také multimediální kulturní centrum a informační centrum, začal magistrát letos v lednu. Již dříve byla snesena budova původního kulturního centra ČSPLO Atlantik, které bylo po nezdařené privatizaci v dezolátním stavu. Navíc byla tím prvním, co viděli turisté připlouvající po Labi. Proto se minulé vedení města rozhodlo zařadit výstavbu nové knihovny, jež má zvýšit atraktivitu centrální části Děčína, do integrovaného plánu rozvoje města.

Během několika měsíců před zahájením stavby náhle vyskočila cena z předpokládaných necelých 170 milionů na přibližně dvě stě milionů korun.

Vysoutěžená cena byla nakonec přibližně o šedesát milionů nižší a 85 procent z celkové ceny tvoří dotace z rozvojového operačního programu. Hrubá stavba by měla být hotova v následujících měsících, přes zimu se pak bude uvnitř budovy pracovat na dodělávkách, jako jsou například rozvody sítí. Kompletně hotová by knihovna měla být v druhé polovině příštího roku.

Původní budovu Atlantiku, kde byla kromě společenského sálu také vyhlášená restaurace, koupila na počátku devadesátých let minulého století soukromá firma. Ta zde chtěla postavit obchodní centrum. Její záměr se ale nevydařil a Atlantik začal chátrat; postupem času se stal rejdištěm bezdomovců a narkomanů.

Nakonec budovu koupilo v roce 2002 za necelých pět milionů město. V cestě k rekonstrukci Atlantiku mu ale stál majitel řady chátrajících domů Jan David Horsky, který získal z konkurzní podstaty ČSPL okolní pozemky a chtěl získat také samotnou budovu. Se žádostí o její odprodej ale u města neuspěl.