Znovu se učit chodit, mluvit, psát. Pro dospělého člověka hrůzná představa. Strach z takzvaného mozkového infarktu je však, bohužel, na místě…
Víte, že mozkové příhody jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí u nás? V České republice jich je 250 až 300 na 100 tisíc obyvatel. Strašák mrtvice, jak se cévní mozkové příhodě lidově říká, je obzvláště v Ústeckém kraji s vysokým výskytem civilizačních chorob opodstatnělý. I celé Česko má jeden z nejvyšších počtů cévních mozkových příhod na světě.

Třicet dnů pro léčbu a prevenci

Na nebezpečí a možnosti, jak mu předcházet, upozorňuje Světový den pro CMP (cévní mozkové příhody), který je v ČR již pošesté rozšířen o kampaň „30 dnů pro léčbu a prevenci CMP“. Vyhlásila ji Celebrovaskulární sekce Neurologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ve dnech od 26. dubna do 27. května 2010. Do kampaně se zapojí také Krajská zdravotní, a. s. v nemocnicích v Chomutově, Teplicích, Děčíně a Ústí nad Labem.

Tato čtyři neurologická oddělení jsou akreditovanými pracovišti, se statutem iktového centra (centra pro diagnostiku, prevenci a terapii cévních mozkových příhod) a jsou zařazena do mezinárodního registru pracovišť, provádějících systémovou trombolýzu v léčbě mozkového infarktu (SITS).

Přijít můžete na čtyři místa

„Na neurologických odděleních chomutovské, teplické, děčínské a letos poprvé i ústecké nemocnice se uskuteční dny otevřených dveří. V Nemocnici Děčín proběhne tento den 29. dubna, v Nemocnici Chomutov 5. května, v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem 6. května a v Nemocnici Teplice proběhne den otevřených dveří 27. května,“ informoval mluvčí Krajské zdravotní Jiří Vondra.

Pro příchozí zájemce budou připraveny nejen osvětové aktivity, ale také informační materiály, možnost změření krevního tlaku, krevního cukru i cholesterolu, zhodnocení rizikového profilu, vyšetření krkavic ultrazvukem a v neposlední řadě konzultace s odborníky na cévní mozkové příhody.

Hipo a canisterapie v Teplicích

Závěrečná akce projektu, pořádaná v teplické nemocnici, navíc představí hipoterapii, canisterapii, na programu bude prezentace integrovaného záchranného systému, ukázky výcviku služebních psů, ukázky první pomoci, prezentaci neziskových organizací, sdružujících pacienty postižené různými neurologickými nemocemi, přednášku o Vietnamu, ukázky paralympijských sportů, online přenos operace krkavice, ale také módní přehlídku zdravotnických uniforem a mnohé další.

Co je cévní mozková příhoda?

Cévní mozková příhoda (CMP), mrtvice, iktus je postižení mozkové tkáně vyvolané buď omezením průtoku krve (ischémie, infarkt), nebo prasknutím tepny a následným krvácením. Cévní onemocnění mozku představují v současné době jeden ze stěžejních problémů zdravotnictví.

U seniorů i lidí produktivního věku

CMP jsou v České republice hlavní příčinou trvalé invalidity, druhou nejčastější příčinou úmrtí, demence a významnou příčinou deprese a epilepsie u dospělých.
V posledních letech je pozorován vzrůstající trend počtu CMP, a to jak u seniorů, tak i u lidí produktivního věku. Každý rok postihne CMP v naší republice přibližně 30 000 až 35 000 lidí.

Neurologická oddělení budou otevřena:
1) 29. dubna 2010 Děčín
2) 5. května 2010 Chomutov
3) 6. května 2010 Ústí nad Labem
4) 27. května 2010 Teplice

CMP se může dostavit v každém věku, nejčastěji postihuje osoby po pětašedesátce, velkou hrozbu, ale představuje již pro osoby nad 55 let a v ČR je velmi vysoký počet CMP i u lidí ve věku od 49 do 65 let.
Ten je dvakrát až třikrát vyšší oproti zemím západní a severní Evropy. I když je diagnostika, léčba i prevence CMP interdisciplinárním úkolem, je to neurologie, která má hlavní a integrující roli v komplexní péči o pacienta s touto diagnózou.

Úspěch přinese jen včasná léčba

V současné době existuje v péči a léčbě CMP řada postupů a trendů, které významně zvyšují šance jak na přežití, tak zejména na zvýšení počtu nezávislých a soběstačných pacientů po CMP.
Ale to jen v případě, pokud jsou léčebná opatření zahájena včas (například trombolýza do čtyři a půl hodiny od vzniku prvých příznaků) a na adekvátním pracovišti, tedy na iktové jednotce, iktovém centru neurologických oddělení.

Je žádoucí, aby o CMP bylo u laické i odborné veřejnosti stejné povědomí, jako o koronárních příhodách. Velmi důležitá je také rehabilitace a prevence.

Fungovat bude e–mailová poradna

Během konání „30 dnů“ bude přístupná e-mailová poradna info@mozkovaprihoda.cz, na kterou mohou zájemci psát své dotazy na odborníky z iktových pracovišť.
Informační portál www. mozkovaprihoda.cz nabízí mimo poraden také kompletní informace o problematice CMP zaměřené na Českou republiku.
Více informací naleznete také na adresách www.ictus. cz, www.cmp.cz.

Příčiny a příznaky CMP
* Příčinou mozkového infarktu je nejčastěji skleroza tepen a omezení průtoku tepnou vyvolané jejím uzávěrem nebo zúžením. Porucha průtoku krve může vznikat na přívodných i nitrolebních tepnách. Příčinou často bývá i úlomek krevní sraženiny, který blokuje průtok krve mozkovou tepnou.
* Krvácení vzniká prasknutím mozkové tepny, mnohdy skleroticky změněné. Příčinou bývá velmi často špatně léčená, nebo neléčená hypertenze – vysoký krevní tlak.
* Klinické projevy CMP závisí na postižené oblasti mozku. Může se objevit porucha řeči, slabost, ochrnutí nebo porucha citlivosti končetin na jedné polovině těla, pokles ústního koutku.
* Příznakem mozkové příhody mohou být také poruchy rovnováhy , závratě (někdy spojené se zvracením), poruchy koordinace, zrakové poruchy, bolesti hlavy, někdy i ztráta vědomí.
* Mnoho lidí má po CMP závažné trvalé následky často proto, že nejsou včas a správně léčeni. Podstatná je i prevence. Ovlivnění řady rizikových faktorů záleží jen na nás.