Za leden byl zaznamenán pokles celkové kriminality jenom o 133 případů, čili klimatické vlivy omezovaly toulání zloduchů po severu Čech méně než v mrazivém únoru.

Nemají rádi sníh

Lednový pokles krádeží a vloupání lze obecně přičítat sněhové pokrývce. Zloduši se vyhýbají místům, kde by zanechávali ve sněhu stopy. Sníh je proto spojencem železničářů. V zimě klesá počet krádeží železných součástí na dráze.

Omezení pohybu zlých lidí ve venkovním povětří v době zimy se proto pozitivně projevilo ve snížení počtu vloupání do objektů, včetně automobilů (-486 případů).

Většina majitelů chaty zazimovala a vrací se do nich až se zlepšením počasí, většinou v druhé polovině března. Proto byl relativně malý počet nahlášených napadení chat zloději.

Vloupání do chat za leden a únor dohromady odpovídá loňskému průměru. Většinou došlo v rámci jednotlivých okresů k nepatrnému růstu počtu zjištěných vloupání do chat. Výjimkou je jenom Děčínsko, kde došlo k poklesu v 10 případech. Zájem o vloupání do chat lze spojovat především se snahou osob bez přístřeší najít na krátký čas skrytý azyl. Zvláště pokud najdou v chatě pár konzerv.

Největší pokles v počtu kriminálních činů eviduje ve dvou zimních měsících letošního roku policie v okresech Teplice (-196 případů) a Chomutov (-135 případů). V ostatních okresech je pokles relativně malý.

Pokles za leden a únor byl znatelný též v počtu ukradených automobilů, i v počtu vloupání do vozidel. V Teplicích poklesl počet ukradených vozidel dokonce o polovinu. Bylo to způsobeno nejen zimními klimatickými podmínkami, ale také menší zimní návštěvností drogově lázeňského města.

Auta nepřehlédli

Naopak na inteligenci ne příliš náročné vykrádání automobilů kvetlo na Teplicku a na Ústecku. I během mrazů mohlo být lehce vykradeno zaparkované auto. V ostatních okresech došlo k mírnému poklesu útoků na vybavení aut. Jenom na Chomutovsku byl výrazný pokles o dvě třetiny.

Jisté je, že útlum kriminálního mumraje na Teplicku v zimních měsících působil z bezpečnostního hlediska blahodárně.

Jde o okres, který je spolu s Chomutovem v kraji nejvíce zatížen počtem kriminálních činů. Letos zde došlo proti stejnému období loňského roku k většímu poklesu případů kriminality.

Lze meziroční pokles kriminality na Teplicku v lednu a únoru přičítat jenom tvrdší zimě, než byla loni? Uvidíme v pololetí.