Téměř devět milionů korun by letos bylo potřeba na obnovu a údržbu městské památkové zóny 
v České Kamenici. Místo toho ale půjdou na obnovu památek nanejvýš stovky tisíc.

Na opravy památek půjde jen zlomek

Českokamenická památková zóna je poměrně rozlehlá, část domů patří městu, část církvi a část soukromým majitelům.

„Ve spolupráci s vlastníky památek, které mají podle zákona o státní památkové péči statut kulturní nemovitá památka, byl v průběhu roku 2013 připraven návrh několika akcí obnovy," vysvětluje Milan Drdek z českokamenického oddělení výstavby a investic.

Na seznam se nakonec dostalo jedenáct památek, které by letos potřebovaly opravit.  Nejvíce peněz by měla spolknout rekonstrukce Poutní kaple Narození Panny Marie.  Na té je potřeba vyměnit střechu a klempířské prvky. Opravit potřebují také chodníky, to  vše za téměř dva a půl milionu korun. Přes dva miliony jsou potřeba i na opravu jednoho z domu v Tyršově ulici. U dalších památek se počítají náklady na jejich opravu na stovky tisíc. Celkem za 8,7 milionu korun. Jenže nakonec město získá z ministerstva kultury výrazně méně.

„Výše obhájené dotace v objemu 200 tisíc korun jsou výsledkem složité matematické rovnice, která porovnává skutečné finanční nároky a výsledky obnovy památek na území městských památkových zón," vysvětluje Drdek.

Dotace z ministerstva kultury ale nepokryje sto procent nákladů na opravu. Pokud by se jednalo o opravu obecního majetku, musí město přihodit stejnou částku, jakou přispěje ministerstvo. Pro soukromé vlastníky jsou podmínky dotace mírnější, těm stačí dát ze svého deset procent.

Do Kamenice šly 
již miliony korun

Na obnovu památek putovalo v minulých letech poměrně dost peněz.

„Naše město se v celostátním měřítku řadí mezi ta úspěšnější, v posledních třech letech byl zajištěn podíl státní dotace v celkové výši 1,4 milionu korun," vypočítává Milan Drdek.

Dříve se ale dařilo městům na obnovy svých památkových zón získávat mnohonásobně vyšší částky. Podpora ze strany státu se snížila až v posledních letech, kdy na ekonomiku dopadla recese, a snížil se tak i objem částek určených na památky.

„Máme hezké centrum, více peněz by si zasloužilo," říká Lenka Modrá z České Kamenice.

Kamenice získala titul za památky

Že se peníze investovat do obnovy památek vyplácí dokazuje právě Česká Kamenice. Ta na svou zónu láká turisty 
a dokonce byla za svou práci 
i oceněna.

V roce 2005 totiž Česká Kamenice získala titul Historické město roku, který každoročně uděluje ministerstvo pro místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska