I někteří soudci v Děčíně by rádi určité administrativní a další úkony svěřovali asistentům a ostatním spolupracovníkům. Sami by se tak mohli oprostit od činností, které jim zabírají spoustu času a neúměrně násobí pracovní vytížení. O to více by se pak mohli soustředit na řešení přidělených případů v soudní síni.

„Zejména na civilním úseku se počty nejrůznějších sporů a kauz v poslední době výrazně zvyšují. Vytvoření takzvaných minitýmů by určitě bylo dobrým řešením, jak vyřizování některých těchto záležitostí urychlit“ reagoval předseda děčínského okresního soudu Miroslav Kureš na možnost fungování menších pracovních kolektivů v české justici.

Podle představ ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila by každý minitým kromě soudce tvořili ještě asistent nebo vyšší soudní úředník a rejstříková vedoucí, která bude slučovat funkci zapisovatelky a vedoucí kanceláře soudce. Rozhodnutí o tom, kde a kolik těchto týmů vznikne, ponechává vedení rezortu v rukách šéfů jednotlivých soudů.

„Samotné vytváření takovýchto pracovních uskupení je nepochybně dobrou myšlenkou, ale její uvedení do života ještě nějakou dobu potrvá. Zatím k tomu nejsou vytvořené personální předpoklady. Bojujeme totiž s nedostatkem vyšších soudních úředníků či spíše úřednic, protože na těchto postech máme převážně ženy,“ dodal Kureš.

Vedení děčínského soudu nechce zůstat pouze u postesku nad tím, že pro fungování novinky v české justici zatím nemá odpovídající zázemí. Chystá se oslovit maturanty na gymnáziích v regionu a zlákat je ke studiu na Justiční akademii v Kroměříži.

Právě ta totiž poskytuje potřebnou odbornou kvalifikaci, požadovanou pro zařazení na místo vyššího soudního úředníka.

„Zatím uvažujeme o uplatnění asi pěti zájemců. Protože jde o rezortní vzdělávací instituci, maturanti přijatí ke studiu by se automaticky stali našimi zaměstnanci s jistotou nabídnutí pracovního uplatnění po úspěšném ukončení akademie,“ vysvětlil předseda děčínského okresního soudu.

Už v minulosti padlo několik podnětů k tomu, jak urychlit práci soudů tím, že jejich soudci nebudou zbytečně zavalováni desítkami dílčích úkonů, které za ně mohou zvládnout jejich spolupracovníci. Ministerstvo spravedlnosti už před nějakými třemi roky iniciovalo zřizování míst soudcovských asistentů.

„Asistent by byl dobrý v případě, pokud by mohl samostatně vykonávat určité práce místo soudců. Například by byl oprávněný dělat zahlazení trestu, rozhodovat o vracení řidičských průkazů, vydávat osvědčení a zajišťovat podobné záležitosti. Tyto úkony ale zákon stále svěřuje pouze do rukou soudců. Za stávající situace asistenta nepotřebuji,“ svěřila se soudkyně Hedvika Kolářová, která je zároveň místopředsedkyní děčínského soudu pro věci trestní.
Sama o tom, že by si práci usnadnila vytvořením nějakého minutýmu, neuvažuje. Zároveň si myslí, že o místa asistentů u soudců není mimo jiné zájem proto, že jejich finanční ohodnocení není až tak zajímavé a lákající. Ti, kteří by zájem měli, zase nesplňují stanovené kvalifikační předpoklady.

„Chtěl jsem své pracovní zatížení řešit přijetím asistentky. Na výběrové řízení reagovala pouze jedna paní, která zřejmě neměla vůbec představu o tom, jaké budou její povinnosti a úkoly,“ přidal osobní zkušenost Miroslav Kureš.

Asistent se stává nejbližším spolupracovníkem soudce. Ten si na takový post nevezme jen odborně zdatného a spolehlivého pracovníka, ale potřebuje člověka charakterovými a dalšími vlastnostmi blízkého.

„Asi polovina ze stávajícího počtu pětadvaceti zdejších soudců by vytvoření minitýmů uvítala. Také ale dobře vím, že mnozí kolegové a kolegyně nic nechtějí měnit ve svých zvyklostech. Přidělené kauzy řeší od počátku do konce sami, protože jsou za desítky let praxe na takový zaběhlý režim zvyklí,“ dodal šéf děčínského soudu.