Krajská zdravotní podala proti výtkám námitky, s některými již uspěla. Podle ministerstva pro místní rozvoj našli kontroloři u čtyř projektů tak velké chyby, že je resort mající na starosti evropské dotace odmítl proplatit. Jednou z problematických zakázek, na které MMR přispělo, je dostavba děčínské nemocnice, kde Krajská zdravotní staví nové operační sály a emergency, na což získala dotaci 150 milionů korun. Tam zaměstnanci Centra pro regionální rozvoj, které má kontroly na starosti, odhalili problémy s navyšováním ceny nebo nastavením indikátorů projektů.

„Příjemci byla doručena informace o nevyplacení části dotace v předložené žádosti o platbu. Příjemce podal proti tomuto opatření námitky. Centrum v současné době posuzuje důvodnost námitek. V případě, že nebudou námitky ze strany Centra posouzeny jako důvodné, budou předány k vyřízení na MMR,“ uvedla mluvčí ministerstva Veronika Hešíková. Na problém s proplácením dotací jako první upozornily SeznamZprávy.

V Děčíně se nejedná podle ministerstva o jediný problém. Bez užitku jsou tam odstavené přístroje za třicet milionů korun, které byly pořízené s přispěním dotací. Důvodem je současný stavební ruch v děčínské nemocnici, kdy dostavba nového pavilonu do značné míry omezila fungování nemocnice. I přesto vyčíslí ministerstvo KZ za dobu nevyužívání finanční opravu.

Všechny podobné projekty totiž mají předem stanovenou dobu udržitelnosti, po kterou musí být funkční.Nejasnosti u růstu ceny pak kontroloři našli také u dostavby nemocnice v Chomutově, na kterou KZ získala dotaci 150 milionů.

U obnovy a doplnění onkologického centra v Ústí nad Labem byly podle MMR nedostatky při zadávání výběrového řízení na dodavatele a bylo pozastaveno proplácení dotace. Stejně jako u stavby nového pavilonu s operačními sály, oddělením JIP a kardiochirurgií v ústecké Masarykově nemocnici, na kterou zdravotnický holding získal půlmiliardovou dotaci.

Není možné předjímat, jak velká bude případná korekce

„S ohledem na velké množství námitek proti krácení ŽoP a omezené administrativní kapacity, lze předpokládat rozhodnutí o námitkách během srpna,“ doplnila Hešíková s tím, že není možné předjímat, jak velká bude konečná korekce u těchto projektů. Pohybovat se může od nuly do sta procent.

Krajská zdravotní, která prozatím na tyto evropské projekty dostala 300 milionů korun, s Centrem pro regionální rozvoj průběžně komunikuje. Proti výtkám se ohradila a podala námitky. „Krajská zdravotní začala tyto jednotlivé víceleté projekty průběžně etapizovat a žádat o proplacení hotových částí projektů, aby při financování těchto dotačních projektů neohrozila investiční cash flow. K finanční etapizaci přistoupila Krajská zdravotní také z důvodu, aby v případě, že v průběhu celého procesu schvalování dojde k některým nesrovnalostem, mohly být tyto řešeny ještě v průběhu realizace a nikoli až po jejich ukončení tak, aby Krajská zdravotní mohla na takové nesrovnalosti operativně reagovat,“ uvedla v reakci pro Deník mluvčí Krajské zdravotní Jana Mrákotová. S tím, že v současné době nebude KZ s ohledem na stále probíhající realizace projektů komentovat žádné konkrétní případy.

Fotogalerie: Pokračuje dostavba nemocnice v Děčíně

„Připouštíme, že skutečně do určitých projektů námitky podány byly. Nicméně lze říci, že některým již bylo vyhověno, a to v plném rozsahu. Tedy, že informace o nevyplacení části dotace byla nadřízeným orgánem CRR zrušena a Krajská zdravotní již těmito původně krácenými prostředky disponuje,“ doplnila.