Poradenská centra pro dospělé i děti, přípravné třídy a asistenti pedagogů ve školách, nová nízkoprahová zařízení a azylový dům. To jsou projekty, které by měly pomoci chudým lidem ze Šluknovska.

Na projekty v celé republice by mělo plynout z vládní Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách více než půl miliardy korun. Některé obce, města a instituce Výběžku už mají plán, jak na to.

Mezi priority projektu patří mimo jiné vzdělávání.

„Projekty, které připravují základní školy ve Varnsdorfu, České Kamenici a speciální škole v Rumburku jim, v případě podpory, zajistí od začátku příštího školního roku zřízení přípravné třídy a působení asistentů pedagogů ve školách,“ tvrdila lokální konzultantka Agentury pro sociální začleňování Hana Volfová.

Ve varnsdorfském centru sociálních služeb už má pomoc konkrétní podobu. Netýká se jen vzdělávání.

„Chceme rozšířit terénní službu do dalších obcí, přijmeme dalšího zaměstnance,“ řekl vedoucí centra Karel Jiřišta. Jeho terénní pracovníci pomáhají více než třem stovkám chudých lidí. Učí je začlenit se do běžného života, pomáhají jim vyřešit finanční situaci, nutí je, aby posílali děti do školy a sami si hledali práci.

„V mnoha případech se nám daří, někdy ale naši klienti vyžadují pomoc v situacích, které by měli umět zvládnout sami. Občas se chovají jako malé, nezodpovědné děti, které se spoléhají jen na pomoc druhých. I to se je snažíme odnaučit,“ poznamenal Jiřišta.

Šluknov a Jiříkov

Agentura pro sociální začleňování působí na Šluknovsku od roku 2008. Lokální partnerství sdružuje zástupce obcí a měst a dalších institucí působících v oblasti sociálního začleňování. Členy partnerství je kromě Agentury šest obcí a měst z regionu, osm neziskových organizací a speciální základní škola v České Kamenici.

V letošním roce se partnerství rozšíří o obce Šluknov a Jiříkov, které projevily zájem o připojení ke stávajícímu partnerství.

Díky Agentuře by měla vzniknout i sociální firma, tedy firma, která je nezisková a jejím prioritním úkolem je naučit lidi pracovat.

„Zaleží na tom, jakého bude zaměření, lidé tady pracující mohou pomáhat při úklidech měst, rozvážet seniorům obědy a podobě, prioritou není zisk, ale naučit lidi režimu a pracovním návykům“ vysvětlil poslání firmy Jiřišta.