„Za nezvyklým názvem se neskrývá nic jiného než pochopení společné sousedské historie“, představil nový projekt Gymnázia Varnsdorf jeho ředitel. „Studenti naší školy a Lužickosrbského Gymnázia v Budyšíně se ponoří do tří nejvýznamnějších období historie našeho regionu a budou pátrat po společných stopách“, dodává Čunát.

„V tematických okruzích dějin 20. století se studenti pokusí postupně odhalit skryté podobnosti německých, českých a lužicko-srbských soudobých dějin, jako by se skrývaly pod slupkou cibule.“, doplnil zástupce ředitele Jiří Jakoubek.

V průběhu celého projektu bude určeno datum „Mezinárodního dne prodavačů cibule“, při kterém se studenti vzájemně seznámí s historií svých blízkých sousedů. Postupně vzniknou audiovizuální výstupy na DVD, tištěné trojjazyčné materiály a pro další školy pak učební materiály o regionální historii.

Celková částka, určená pro Gymnázium Varnsdorf, činí více než deset milionů korun. V rámci ní budou realizovány i další projekty – například „Příběhy kamenných svědků minulosti“, kdy v rámci zeměpisu a dějepisu studenti naleznou pomocí příběhů památek vztah ke svému domovu, nebo projekt „Casuistica“, díky kterému se obnoví zapomenuté příběhy lidí, žijících v našem okolí.