Vzhledem k blížícímu se konci roku a s ním spojené předvánoční nákupy, kdy často dochází k nárůstu počtu krádeží, posílila městská policie preventivně počet hlídek v ulicích. Na bezpečnost tak během dne dohlíží až deset pěších hlídek a autohlídek.

„Provedli jsme několik organizačních změn v systému služeb a výsledkem je, že máme denně v terénu dvacet strážníků. Jedná se v naprosté většině o pěší hlídky, které dohlíží především na lokality Děčína 1 a Děčína 4. Cílem je bojovat zejména proti drobné majetkové kriminalitě, jejíž pachatelé se soustředí zejména do lokalit s nejvyšší frekvencí pohybu lidí,“ vysvětlil ředitel děčínské městské policie Marcel Horák. Dodal, že jde zatím o dočasné opatření, ke kterému městská policie přistoupila právě před blížícími se svátky, je ale možné, že tento systém hlídkové služby zůstane zachován i do budoucna. „V loňském roce jsme změnou systému služeb dosáhli podstatného snížení počtu krádeží, kterým čelili obchodníci v Děčíně a Podmoklech. Pokud se nově nastavený systém služeb osvědčí, zůstaneme u něj. Výrazné posílení pěších hlídek navíc umožní častější kontroly ostatních částí města, které mají na starosti naše autohlídky,“ řekl ředitel.

Podle Horáka je opět nutné připomínat lidem, aby ochraně vlastního majetku věnovali maximální pozornost. V době před svátky s sebou lidé nosí větší částky peněz v hotovosti, ale jsou mnohdy méně opatrní, čehož zloději využívají. „Typické je to zejména v předvánoční době, kdy lidé spěchají a věnují pozornost jiným záležitostem. K minimalizování nebezpečí přitom stačí dodržovat jednoduchá pravidla typu nenosit peníze či peněženku ve snadno dostupných kapsách, hotovost pokud možno mít uloženou na více místech, v obchodech za žádných okolností ani na vteřinu nespouštěn oči z kabelek a příručních tašek a ve vozidlech zbytečně nenechávat viditelně jakékoli věci, které by zloděje mohly přilákat,“ vysvětlil ředitel. Připomněl, že městská policie v uplynulých letech na nebezpečí krádeží upozorňovala formou letákových kampaní. „Letos jsme šli cestou posílení služby, uvidíme, jaké budou výsledky tohoto opatření. S posilou služeb v terénu jde samozřejmě ruku v ruce i posílení dohledového centra kamerového systému, který je jedním z nejúčinnějších prostředků prevence kriminality. V současné době máme v provozu patnáct kamer, dvě poslední dohlíží na lokalitu Děčína VI,“ dodal Horák. Zdůraznil, že v systému zajištění bezpečnosti hrají ale klíčovou roli samotní občané, kteří na případné protiprávní jednání včas upozorní na tísňovou linku městské policie 156. „Spolupráce s občany je pro nás naprosto zásadní a velmi si jí vážíme. Mnohdy se lidem může zdát, že jejich podezření je plané a zbytečně by strážníky zaměstnávali, tak tomu ale rozhodně není. Raději prověříme dvacetkrát plané oznámení, než bychom riskovali to, že bychom cokoli zanedbali,“ dodal Horák.