Město na setkání zve při příležitosti plánovaného zahájení stavby a souvisejícím omezením. Budovat se bude dešťová kanalizace včetně retenční nádrže, splašková kanalizace, nové povrchy chodníků a silnic i nové veřejné osvětlení. Probíhat bude i rekonstrukce vodovodu a pokládka nového kabelového vedení.