Sekat, nebo nesekat? A když sekat, tak na jakou výšku? Po loňském velkém suchu se rozběhla diskuze o způsobu úpravy trávníků ve městech. Některá sekají stále stejně, jinde systém sečí upravili.

Například ve Varnsdorfu začali využívat vyšší seče. To s sebou přináší i častější potřebu úpravy trávníků ve městě. „Jako první se sečou hustě osídlená sídliště, následně parky a poté ostatní plochy. Ty jsou sečeny dvakrát ročně,“ uvedl mluvčí varnsdorfského městského úřadu Tomáš Secký. Největší město Šluknovského výběžku zaplatilo do poloviny června za údržbu zeleně přibližně jeden milion korun, dohromady na ni letos má připravené čtyři miliony. „Sečení probíhá až do konce října,“ doplnil Secký.

Oproti tomu v Děčíně zatím změnu v sekání nezavedli a drží se stejného režimu jako v posledních letech. Nenechávají tedy záměrně neposekané velké plochy, častěji ale nesekají. „Důvodem je omezení výskytu klíšťat, omezení dopadů pylových alergií a zachování možnosti sběru psích exkrementů,“ řekl mluvčí magistrátu Luděk Stínil.

Do budoucna Děčín plánuje vytvoření květnatých luk na vhodných místech ve městě. Jedna taková už vznikla na kruhovém objezdu u Masarykova náměstí. Kromě toho radnice sleduje vývoj úhrnu srážek nejen v létě, ale už během jarních měsíců, které byly například letos velmi suché.

„Děčín se zabývá využitím dešťových vod a zapracováním různých řešení do připravovaných dokumentací tak, aby voda zůstávala ve městě,“ doplnil Luděk Stínil.

Starosta Kolář: Vyhněme se extrémům

Na loňská sucha zatím nereagovali ani v Krásné Lípě. Podle starosty Jana Koláře totiž loni bylo natolik extrémní sucho, že se projevilo i na loukách mimo město. „Někdy to považuji až za hysterii. Loňský rok byl na nedostatek srážek natolik mimořádný, že to spálilo i rozumně sekané trávníky,“ zmínil Kolář, který je původním povoláním zahradník. Podle jeho názoru je potřeba se vyhnout extrémům. Tedy trávníkům sekaným na jeden či dva centimetry stejně jako neudržovaným porostům.

„V intravilánu obce má i krátce střižená tráva smysl. Jednak ze zahradnického pohledu, jednak z pohledu hygienického. Navíc v okolí Krásné Lípy jsou louky, kde se kvůli ochraně chřástala nesmí do určitého data sekat,“ vysvětlil krásnolipský starosta Kolář, který je ale rád, že se téma údržby zeleně ve městech po letech nezájmu podařilo otevřít.

Letos navíc trávníkům tak velké problémy jako loni zatím nehrozí. V posledních týdnech totiž přes Děčínsko prošlo několik velkých bouřek.

Tyto srážky se sice v krajině ve větší míře neudrží a odtečou, ale výrazně pomohou právě trávníkům nebo mělce zakořeněným keřům. Do těchto vrstev půdy se totiž voda i z takových srážek dostane.