Města na Děčínsku mají letos velké plány. Pokud by záleželo na samotných radnicích, všude by se mělo stavět a rekonstruovat. Vzhledem k tomu, že na to většinou obce nemají samy dostatek vlastních finančních prostředků, bude realizace některých projektů záležet na úspěšnosti radnic při získávání dotací z různých evropských fondů. A také přímo na jednotlivých ministerstvech, které městům mohou přispět ze svých vlastních fondů. Ne vždy jsou taková jednání úspěšná. I tak radnice svou snahu nevzdávají.

„Obyvatele Krásné Lípy bych chtěl letos požádat o trpělivost,“ řekl starosta tohoto města Zbyněk Linhart. Radnice tam totiž chystá několik velkých projektů, z nichž některé se časově a územně kryjí s rekonstrukcí komunikace Jiříkov – Česká Kamenice. Tu bude zajišťovat kraj a dotkne se i centra Krásné Lípy.

„Největší stavební akcí, kterou plánujeme, je rekonstrukce náměstí. Na tu jsme dostali dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad Evropské unie ve výši třicet jeden milión korun. Celkově nás přijde na třicet pět miliónů, zbytek částky půjde z rozpočtu města,“ řekl Linhart. Dodal, že právě v centru města, v okolí, nebo přímo na náměstí se letos setká několik projektů. Soukromá firma bude přestavovat památkově chráněný dům na luxusní penzion jen padesát metrů od náměstí. Na samotném náměstí chce opět soukromá firma na pozemcích, získaných od města začít stavět tři nové domy. A právě všechny tyto akce se protnou s rekonstrukcí silnice, která vede přes náměstí.

„Pro občany to bude náročný rok,“ řekl Linhart.

Město ještě letos chce dokončit rekonstrukci školy, na kterou má prostředky ze Státního fondu životního prostředí. Ten také poskytl prostředky na obnovu dvaceti ploch městské zeleně.

„Město chce ještě tento rok začít rekonstruovat také domov důchodců a udělat spoustu nutných drobnějších úprav a oprav, ale vše záleží na tom, jestli seženeme dotace. Na nich jsme z velké části závislí,protože jsme malé město s třemi a půl tisíci obyvatel a v rozpočtu tolik prostředků nemáme,“ uzavřel Linhart.

V Dolní Poustevně bude radnice pokračovat v rozběhlých akcích. Hlavně chce rekonstruovat budovu bývalého evangelického kostela. Tato předválečná stavba nebyla nikdy dokončena. Letos v ní má vzniknout centrum společného setkávání, jako prostor pro kulturní život v obci.

„Dostali jsme na to dotaci třináct miliónů korun z Regionálního operačního programu. Náš podíl bude jeden a půl miliónu. Získáme tak polyfunkční objekt, který bude sloužit jako obřadní síň, galerie, koncertní síň a pro další kulturní akce. Už teď se nám hlásí páry, které se tam chtějí nechat oddat,“ řekl starosta Dolní Poustevny Miroslav Jemenka.

Dál chce město odbahnit Karlínský rybník a zpevnit jeho hráz, po které vede důležitá komunikace.

„Na podzim chceme začít s výstavbou čističky odpadních vod, kterou musíme dokončit do roku 2010. S tím souvisí také plánovaná rekonstrukce kanalizace ve městě. Jen doufám, že to lidé vydrží, bude se to dotýkat všech ulic v Poustevně,“ řekl Jemenka. Dodal, že město žádá i dotaci na další ročník festivalu loutkových divadel. Jako jediné město na Děčínsku má stálou loutkovou scénu, takže radnice považuje za důležité, aby se festival uskutečnil.

„Chceme zvládnout ještě spoustu dalších projektů, od rekonstrukce komunikací i když ne zřejmě letos, až po nákup zahradního nábytku pro školu. Všechno závisí na dotacích z různých fondů. Máme ale vše dopředu dobře předjednané, připravovali jsme se dlouho, takže věřím, že nám plány vyjdou,“ uzavřel Jemenka.

Čističku odpadních vod plánuji postavit i ve Šluknově, a to spolu s kanalizací.

„Zatím ale pouze projektově. Teď musíme dokončit rekonstrukci základní školy. To půjde z našeho rozpočtu. Budeme ještě revitalizovat zámecký park. Na to máme dotace z evropských fondů,“ řekl starosta Šluknova Milan Kořínek.

Ve Varnsdorfu ještě nemají schválený rozpočet na tento rok, přesto mají akce naplánované.

„Budeme revitalizovat sídliště, projektovou dokumentaci. Také budeme podávat žádost o dotaci na opravu zimního stadionu. Hlavně ale podáváme žádost o dotaci na využití kasáren ve městě,“ řekl starosta Varnsdorfu Josef Poláček. Dodal, že město chce prostředky i od Státního fondu životního prostředí na novou kanalizaci. S tím jsou však problémy, protože kanalizace patří Severočeské vodárenské společnosti a není jisté, že na ní fond životního prostředí peníze poskytne. V krajním případě bude stavbu muset zafinancovat samo město.

Dále chtějí ve Varnsdorfu pokračovat s opravou komunikací, městského mobiliáře, cyklostezek a připravují i další projekty.

Rumburk připravuje letos řadu akcí. Nejvíce město investuje do rekonstrukcí místních komunikací, chodníků, mostů a veřejného osvětlení. Největšími akcemi budou již zahájená výstavba parkoviště na sídlišti V Podhájí a rekonstrukce mostu v ulici Sukova.

„Budeme rekonstruovat mateřskou školku V Podhájí. Rumburk bude zřejmě jediným městem v Ústeckém kraji, které bude mít kompletně zrekonstruovány a vybaveny všechny mateřské školy,“ uvedl Ladislav Pokorný, místostarosta města Rumburk. Z dalších projektů, které město bude letos realizovat, upozornil Pokorný na rekonstrukci tělocvičny ZŠ Tyršova a výstavbu dvou dětských hřišť.

Jako významnou akci ještě zmínil rekonstrukci prostor Městské policie Rumburk, která začala už loni a kompletní rekonstrukci hasičské zbrojnice. Na začátku tohoto roku radnice také začne s rekonstrukcí prostor Městského informačního centra na Lužickém náměstí.

„Většinu těchto akcí bude město Rumburk financovat z vlastních zdrojů, akce týkající se sportovišť a školských zařízení budou částečně financovány i ze zdrojů Evropské unie,“ řekl Pokorný. Dodal, že výstavba kanalizací a vodovodů v okrajových částech města, bude zahájena, když se podaří získat dotace, například z evropských fondů.

I v Rumburku bude kraj opravovat své komunikace a silniční průtah městem, jehož hlavní částí bude rekonstrukce čtyř hlavních křižovatek. Podíl města na opravě komunikací bude asi patnáct miliónů korun.

V Děčíně bude radnice pokračovat rekonstrukcí na děčínském zámku a jeho částí, jako například kaple, nebo Glorietu Růžové zahrady. Město odhaduje náklady na dvacet jeden milión korun. Stejně tak bude pokračovat revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad, která bude letos město stát zhruba jedenáct miliónů korun.

„Po dlouhých letech se dočkáme zahájení revitalizace objektu „Atlantik“ , kde vznikne knihovna a multimediální centrum. Rádi bychom také zahájili práce vedoucí k rozšíření kapacity Plaveckého areálu na Starém městě, letos náklady odhadujeme na třicet pět miliónů korun,“ uvedl primátor Děčína Vladimír Raška. Dodal, že město by rádo zrealizovalo rozšíření kapacity parkovišť na sídlišti Březiny.

Z dalších projektů Raška zdůraznil připravovanou druhou etapu výstavby kanalizace na Červeném vrchu, úpravu křižovatky ul.Teplická a Saská a rekonstrukci mostu v Březinách.

„Toto je pouze zlomek všeho co bychom chtěli v letošním roce dokončit či zahájit, všechny projekty lze nalézt ve schváleném Rozpočtu města Děčín na rok 2009,“ uzavřel Raška. Tam lze také nalézt, z jakých finančních zdrojů je bude město realizovat.