Merboltice – Měsíce jsou lidé v Merbolticích bez pitné vody.

Po loňských letních povodních totiž nemohou domácnosti v Merbolticích konzumovat vodu z místního zdroje jako pitnou.

Do obecního vodovodu se totiž dostávají bakterie.

Zatím se místo poškození, kterým škodliviny do vody pronikají, nepodařilo objevit.

„Lidé z domů, které jsou na zdejší vodovod napojené, si celou dobu přicházejí pro balenou vodu na obecní úřad. Vodné platí a tak jsme zajištění tohoto náhradního zásobování považovali za samozřejmou povinnost obce,“ vysvětlila místostarostka Ladislava Víšková.

Veškeré dosavadní pokusy o zjištění místa prasklého potrubí byly zatím marné.

Sponzorsky se na objevování zdroje nákazy podílela i firma Františka a Radky Kučerových, kteří na terénní práce dali k dispozici potřebnou techniku.
„Bohužel, ani dneska jsme neuspěli. Musíme hledat dál,“ říkal zklamaně koncem minulého týdne starosta Lukáš Tomeška.

Sám a nebo podle potřeby někdo jiný zajíždí s autem do Benešova nad Ploučnicí pro balenou vodu.

Tu dřív do obce vozil prodejce, ale tím se náklady na náhradní zásobování prodražovaly o dopravu.

Pro obec je úspornější dovoz, o který se teď stará sama. A i tahle povinnost brzy skončí. „Za necelých třicet tisíc korun jsme zakoupili dezinfekční zařízení. Už ho máme namontované na vodovodu v sídle obecního úřadu. Teď čekáme na rozbor odebraných vzorků vody. Pokud bude vše v pořádku, přestaneme balenou vodu dovážet a lidé si sem budou chodit pro vodu tekoucí z našeho vodovodu,“ uvedl merboltický starosta.

Momentální řešení je ale provizoriem. Fakt, že do merboltických domů teče voda, která se nedá pít, komplikuje mnoha lidem život. Zvláště těm starším. „Není to nic příjemného. Snad se ten problém podaří vyřešit,“ tvrdila Anna Kýlová žijící v chalupě v horní části obce. Ta by s náhradním zásobováním měla podstatně větší starosti, pokud by na vodovodu byli závislí všichni obyvatelé Merboltic i tamní chalupáři.

„Pokud vím, tak asi dvě třetiny zdejších domů mají vlastní zásobování ze studní. Je to i můj případ. Musíme si ale také nechat dělat rozbory o nezávadnosti vody. Zvláště v období, kdy se obcí prožene nějaká povodeň,“ připomněl Petr Lissek. Je obecním zastupitelem a když se rozhodovalo o koupi dezinfekčního zařízení a jeho umístění na radnici, se zvednutím ruky pro nákup neváhal.

„Myslím, že v dané situaci je to nejlepší možné řešení. Až se problémy s narušeným vodovodem podaří odstranit a poteče nezávadná voda do všech domácností, bude mít obec v případě nečekané havárie nebo znečištění vodárenského zdroje dezinfekční zařízení k dispozici.

Vlastní studnu mají i Ondřej a Jindra Šancovi. „Studniční vodu pijí i děti, dokonce mimina, a zatím jsme všichni zdraví,“ tvrdila paní Jindra s úsměvem. „Riziko nějaké nákazy samozřejmě riskovat nechceme, proto považujeme za důležité nechávat si čas od času udělat rozbory vody,“ dodala.