Všechny tři strany memoranda se shodly na tom, že projekty výroby lithia a vybudování gigafactory na území kraje jsou zásadní z hlediska surovinové a energetické bezpečnosti Česka a EU. Projekt těžby a výroby lithia na Cínovci vytvoří odhadem zhruba 1 000 pracovních míst a v plánované gigafactory vznikne přímo dalších přibližně 3 000 pracovních míst.