Některým mateřským centrům na Děčínsku hrozí zánik. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž zamítlo jejich žádosti o dotaci. Centra tak nebudou mít nejen na provoz, ale ani na platy a budou muset přinejmenším omezit svou činnost. Pravděpodobnější je ale jejich uzavření.

Na Šluknovsku má existenční problémy rumburské Mateřské centrum Větrník. Tomu tak chybí peníze na další rozvoj a bojuje o holou existenci.

„Pro nutné udržení chodu centra v současné podobě potřebujeme alespoň 140 tisíc korun, z nichž je financován plat zaměstnance a nutné provozní výdaje. Ostatní činnosti související s chodem centra i nadále vykonáváme dobrovolně a zdarma,“ vysvětluje Andrea Semerádová z Mateřského centra Větrník.

„Výsledky letošního dotačního řízení nás zaskočily a rozhořčily, protože nás vrací zpět na začátek našeho snažení, v horším případě dokonce na jeho konec,“ netají se svým zklamáním a obavami.

Dotace z ministerstva práce a sociálních věcí měla v letošním roce zajistit pro Větrník další profesionalizaci mateřského centra, udržet každodenní provoz a rozšířit činnost o další aktivity. Neúspěch při žádostech o dotaci na ministerstvu však tyto plány zhatil.

„Pokud se nám nepodaří získat peníze z jiných zdrojů, tak budeme muset nejpozději v polovině letošního roku bohužel zavřít,“ říká předsedkyně Větrníku Jitka Krimlaková.

Existenční problémy se ale netýkají jen Větrníků, má je řada mateřských center v Ústeckém kraji.

„Podle ministerstva práce a sociálních věcí je peněz málo a center příliš mnoho. Navíc chce v budoucnu platit jen náhradní péči a centra zcela odříznout od peněz. Ale to již nebude třeba, protože pro řadu center je rozhodnutí o snížení nebo neudělení dotace naprosto likvidační,“ říká Andrea Kulíková, krajská koordinátorka Sítě mateřských center, která sdružuje mateřská centra z celé republiky.

Přitom ministerstvo práce a sociálních věcí před několika lety podpořilo  řadu center. Například centrum Větrník v Rumburku získalo v roce 2010 dotaci od úřadu práce na vytvoření pracovního místa, což umožnilo profesionalizaci mateřského centra.

Do té doby se totiž celé čtyři roky o chod centra staraly dobrovolnice, většinou mladé maminky na mateřské dovolené. Ty organizovaly společné činnosti spojené s výchovou dětí a aktivním trávením času na rodičovské dovolené.

V loňském roce byl Větrník opět úspěšný a díky dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí se mu po několika letech dobrovolnické činnosti podařilo pozvednout své aktivity na profesionální úroveň. Podstatně rozšířilo nabídku služeb, mohlo zajistit vyškoleného zaměstnance a zprovoznit centrum v průběhu celého týdne.

„Pochopitelně, že Ministerstvo práce a sociálních věcí není jedinou organizací, u které hledáme pomoc. Ruku nám podal například Krajský úřad Ústeckého kraje nebo Lužická nemocnice v Rumburku. Ale podpora ze strany ministerstva je pro nás stěžejní a neúspěšná žádost o dotaci má v tuto chvíli pro naše centrum následky v podstatě likvidační,“ zdůrazňuje Semerádová.

Dalším mateřským centrem, které může v dohledné době ukončit svou činnost, je děčínský Bělásek.

Ten nedávno oslavil desáté výročí své existence. A je možné, že jedenáctých narozenin se toto nejstarší mateřské centrum v Děčíně kvůli nedostatku peněz již nedočká.

„Dostali jsme sice nějaké dotace na kulturu a na jesle, ale na chod centra jako takového ne. Situace je opravdu kritická. Momentálně žijeme z rezerv, které jsme si v minulosti vytvořili. Ale ty vydrží jen přibližně do prázdnin,“ říká Hana Pacinová z Mateřského centra Bělásek.

Bělásek, stejně jako ostatní centra, která neuspěla v dotačním řízení, chystají odvolání proti neudělení dotace.

„A připravujeme samozřejmě další, především evropské projekty. Jenže ani jedno není jisté. A tak je naše budoucnost ve hvězdách,“ dodala Pacinová.

Redakce Děčínského deníku požádala o reakci také Ministerstvo práce a sociálních věcí. Do uzávěrky čtvrtečního vydání ale ministerstvo odpovědi na otázky týkající se financování mateřských center neposkytlo.