Tři dny zadarmo, pak šedesát procent jako náhrada mzdy od zaměstnavatele a až od patnáctého dne nemocenská. Taková pravidla nyní platí pro marody. Firmy i nejrůznější instituce si své nemocné pohlídají.

„Jak přesně postupovat určí až naše podniková směrnice. Zatím na ní pracujeme,“ řekl obchodní ředitel TOS Varnsdorf Slavomír Bednář. Podrobnosti nechtěl sdělit.

Stejně tak jsou na tom na děčínské magistrátu. „V současné době připravuje personální oddělení směrnici, na základě které se budou tyto kontroly vykonávat,“ uvedla mluvčí magistrátu Romana Silvarová.

Na kontroly se musí připravit i nezaměstnaní. Ani oni v první tři dny nemohou od státu čekat ani korunu. I úředníci děčínského úřadu práce budou kontrolovat, zda nemocný nezaměstnaný skutečně leží v posteli a není někde na fušce. „I když moc úředníků nemám, snižovali jsme stav o deset procent, zaměříme se i na tyto kontroly,“ pohrozil ředitel děčínského úřadu práce Jiří Král. Pokud přinese neschopenku, doba, po kterou je hmotně zajištěn, se o dobu nemoci prodlužuje.

To v ČEZu marodi bez peněz ani první tři dny nezůstanou. Odbory pro ně totiž vyjednaly alespoň dvě stovky na den. Navíc zatím marody ČEZ ani kontrolovat nebude. „Samostatné kontroly u pracovníků, kteří jsou v pracovní neschopnosti provádět nebudeme, ale ponecháme je v kompetenci Správy sociálního zabezpečení. V případě porušení léčebného režimu, který je zjistí pracovníci Správy sociálního zabezpečení, informují tito příslušnou mzdovou účtárnu dané společnosti Skupiny ČEZ a nařídí pozastavení výplaty nemocenských dávek,“ řekl regionální manažer komunikace a mluvčí Skupiny ČEZ Ota Schnepp. Dodal, že firma nebude provádět ani namátkové kontroly, jedině v případě skutečného podezření.

Náhrada mzdy, kterou vyplatí nemocnému zaměstnavatel, není dávkou nemocenského pojištění. Náleží za pracovní dny, a to při pracovní neschopnosti od čtvrtého pracovního dne a při karanténě od prvního pracovního dne. „Zaměstnavatel musí vyplatit minimálně šedesát procent, ale je na něm, zda částka bude vyšší,“ řekl mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jiří Sezemský. Upozornil, že zaměstnavatel má možnost, náhradu mzdy svému zaměstnanci nedát. „I tato možnost existuje, a to v případě, že nemocný nerespektuje léčebný režim,“ vysvětlil Sezemský.

Nemocné nemusí kontrolovat jen zaměstnavatel. „I v době, kdy náhrada mzdy jde z peněz zaměstnavatele mohou pracovníci příšlušné správy sociálního zabezpečení vykonat u nemocného kontrolu. Zpravidla se tak bude dít, pokud o to zaměstnavatel požádá,“ upozornila mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová.