Odpadová firma Marius Pedersen požádala
 v rámci procesu EIA o zvýšení kapacity rožanské skládky na dvojnásobek. Lidé ze Šluknovského výběžku se ale nedočkají obnovení jejího provozu, odpadová firma jen napravuje chyby ve staré dokumentaci. Marius Pedersen 
i Šluknov přitom mají zájem na obnovení provozu skládky, jenže se neshodnou.

„Předmětem posuzovaného záměru je vyhodnocení skutečné úložné kapacity skládky s využitím parametrů stanovených v původním stanovisku EIA, navazujícím územním rozhodnutím a integrovaným povolením," píše se
v oznámení k procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA.

Podle oznámení totiž byla
špatně spočítána celková kapacita skládky. Ve starých dokumentech je uváděno 650 tisíc tun, podle nového dokumentu je to více než dvojnásobek.

„Nové oznámení  neznamená, že znovu spustíme skládku v Rožanech, je to pouze narovnání starých chyb. I když zájem provozovat skládku 
v Rožanech máme i nadále. Ale museli bychom se rozšířit na místa se starou zátěží," říká Pavel Borůvka z firmy Marius Pedersen. Nyní je možné na skládku do Rožan vozit pouze inertní materiál, třeba suť.

Zájem o provozování skládky má i Šluknov, protože 
v současné době musí obce ze Šluknovska vozit komunální odpad až do Volfartic na Českolipsku. Jenomže se s provozovatelem skládky nemohou dohodnout na podmínkách. Marius Pedersen požaduje po městě mnohamilionovou záruku v případě ekologické havárie na staré skládce.

„My jako město nemůžeme převzít záruky za soukromou firmu. Nenecháme se zavřít," říká starostka Šluknova Eva Džumanová.

Právě pro Šluknov by přinesla funkční skládka dvě výhody. Do rozpočtu města by proudily poměrně velké částky, podle Džumanové to bylo ročně okolo deseti milionů korun. Kromě toho by, stejně jako jiné obce v regionu, ušetřil za svoz komunálního odpadu.

„Již při výběrovém řízení jsme ušetřili. Pokud se vozilo do Rožan, tak by úspora byla ještě větší," dodává Džumanová.