Vystavované pozůstatky z depozitáře muzea byly s velkou pravděpodobností objeveny v lokalitě u Těchlovic.

Kly mamutů jsou přeměněné horní řezáky. Rostly jim po celý život a mohly dosáhnout délky až pět metrů. Podle nich se dá určit, kolika let se mamut dožil. Pomocí klů se mamuti mimo jiné bránili útokům nebo jimi škrábali kůru ze stromů.