Povinnost platit poplatek za psa nařizuje městská vyhláška z roku 2010. Ta stanovuje základní sazbu za prvního psa tisíc korun, za každého dalšího psa musí lidé platit 1 500 korun. Levnější to pak mají majitelé psů, kteří nežijí ve vnitřní části města, ale v okrajových čtvrtích. Ti zaplatí za prvního psa 400, za dalšího pak 800 korun.

Rozdělit si poplatek do dvou splátek mohou ti, kteří mají celkem zaplatit více než 400 korun ročně.

Stejně jako u poplatků za odpady, tak i v případě poplatků za psa rozesílá radnice lidem složenky. Ti je často využívají jako jakési připomenutí, že musí daný poplatek zaplatit. Spoléhat na to ale nelze.

„Složenky na poplatek ze psů již byly prostřednictvím České pošty rozeslány. Pokud poplatník složenku z jakéhokoliv důvodu neobdrží, není toto důvodem nezaplacení poplatku ve lhůtě stanovené vyhláškou," říká mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.

Peníze vybrané na poplatcích za psy město kromě jiného využívá například na nákup pytlíků na psí exkrementy, které jsou u speciálních odpadkových košů po celém městě. Zdarma si je mohou vyzvednout majitelé psů také přímo na magistrátu. Dále jsou peníze z poplatků určené na úklid po těch psech, jejichž majitelé nejsou schopni po nich sami uklidit.