Vyvalené kameny ze zdi, která je na mnoha místech vyboulená, rozervaný beton u zábradlí nebo díry v silnici končící neznámo kde. Nábřežní zeď Jílovského potoka se dostala do tak špatného stavu, že na přilehlou silnici bylo nutné zakázat vjezd. Omezení se týká úseku mezi ulicemi Plzeňská, Bezručova a Ruská. „Z bezpečnostních důvodů tam nesmí parkovat a vjíždět nikdo. Rada města proto bude rozhodovat o případném náhradním parkování pouze pro vlastníky garáží,“ přiblížil situaci mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil s tím, že lidé svá auta museli přeparkovat okamžitě.

Některé z garáží jsou na první pohled dlouhodobě nevyužívané, a není tak jasné, kolik lidí tento problém zasáhl. Do rozhodnutí rady mohou lidé parkovat v okolních ulicích. V těch ale budou muset platit parkovné.

O problémech se zdí se ví už několik let. Povodí Ohře, které je jejím majitelem, proto před dvěma lety začalo s přípravnými pracemi na její opravu. Nyní se pracuje na projektu, který by měl být hotový do konce letošního roku a který podle mluvčího Povodí Ohře Jana Svejkovského není nijak jednoduchý. „Projekční práce jsou náročné vzhledem k vedení technické infrastruktury, kdy je nutné dohodnout a zasmluvnit vymístění vedení plynu, elektrického vedení vysokého i nízkého napětí, sdělovacího vedení a vodovodu,“ vyjmenoval komplikace Svejkovský s tím, že se k rekonstrukci navíc bude vyjadřovat také Správa Chráněné krajinné oblasti České středohoří, na jehož území zeď stojí.

Samotná rekonstrukce by pak měla začít v polovině příštího roku a měla by trvat dva roky. Hotovo by tak mělo být v roce 2026, očekávané náklady jsou podle Povodí Ohře téměř 80 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. „Délku stavby negativně ovlivňuje především blízká městská zástavba, možnost zásobování jen části stavby. To si vynutí vzhledem ke špatnému přístupu na stavbu etapizaci a realizace přeložek,“ vysvětlil Jan Svejkovský.

Ve špatném stavu jsou i některé mosty přes Jílovský potok, které vlastní město. Například na tom v Bezručově ulici je už několik let zúžen provoz tak, aby auta jezdila jen po jeho středu. Kromě toho jsou zábrany i na chodníku, aby chodci nemohli až k zábradlí. Magistrát přiznává, že je most v havarijním stavu. „Po dohodě s Povodím Ohře je doporučeno opravu mostu provádět až po opravě nábřežních zdí. Město chce tuto opravu realizovat v rámci Revitalizace ul. Bezručova v úseku Čs. legií – Podmokelská,“ řekl mluvčí magistrát Stínil.

Při dalším zhoršování už tak špatné technické kondice jednoho z pěti silničních přemostění Jílovského potoka v Podmoklech se může stát, že jej bude nutné zcela uzavřít. To by přineslo komplikace v dopravě ve vnitřních Podmoklech, kde je síť jednosměrných ulic, a i přes most v Bezručově ulici se dá projíždět pouze směrem od Podmokelské ulice k ulici Prokopa Holého a k Husovu náměstí.