Rada tak navazuje na loňský program, ze kterého bylo opraveno sedm fasád a dvě střechy ve městě, na které se rozdělilo celkem 300 tisíc korun.

Na nadcházející rok je přichystáno několik změn tak, aby se program zpřístupnil většímu okruhu žadatelů. Žádosti mohou vlastníci objektů podávat až do 15. listopadu 2018. Všechny formuláře a dokumenty žadatelé naleznou na webových stránkách města.