S následky bleskové povodně, která na počátku srpna postihla Děčínsko, se bude většina zasažených obcí potýkat delší dobu. Hned po opadnutí velké vody potřebovaly místní samosprávy technickou pomoc armády a odborných firem s těžkou mechanizací. Pak přišel na řadu úklid nepořádku, který do obcí přinesly rozvodněné toky.

„Teď zrovna odstraňujeme naplaveniny ze hřiště u školy. Podle potřeby jsem se podílela i na rozdělování dezinfekčních a dalších prostředků, které obec získala. Pak to budou i další práce. Nebojím se žádné,“ tvrdila Květa Vorlíčková z Markvartic. Je jednou ze skoro šedesáti nezaměstnaných, kteří se v děčínském regionu zapojili do odstraňování povodňových škod.

„Máme tady ještě jednoho pomocníka. Oba nezaměstnaní se mimo jiné podílejí a nebo se ještě postarají o úklid břehů podél říčky Bystrá. Uklízet budou i veřejná prostranství a čekají je ještě další práce,“ poznamenal markvartický starosta Petr Hodboď.

Možnost zapojit nezaměstnané do veřejných prací na odstraňování povodňových škod využilo dvanáct obcí.

„Největší zájem měla Krásná Lípa, která tak nabídla práci patnácti lidem. S Lipovou jsme uzavřeli smlouvu na uplatnění deseti nezaměstnaných. V Jetřichovicích je to pět, v Janské, Srbské Kamenici a Lobendavě se na těchto veřejně prospěšných pracích podílejí shodně čtyři lidé z evidence čekatelů na nové zaměstnání,“ rekapituloval popovodňovou pomoc vedoucí odboru trhu práce děčínského úřadu práce Vlastimil Fiala.

Pomoc
Výše dotace 10800 Kč na jednoho nezaměstnaného umožňuje platit plnou výši mzdy bez zatížení obecních či městských rozpočtů. Tato pomoc je organizovaná i v případech, že není dostatek peněz. Úřad práce v Děčíně organizuje pracovní pomoc nezaměstnaných již od povodní v roce 2002 na Labi.

Krásnolipští nezaměstnaní první dva týdny po povodni hlavně masivně uklízeli nepořádek v údolí říček a potoků v katastru města.

„Teď budou postupně pomáhat při obnově místních komunikací a cest, kterých máme ve své správě zhruba pětasedmdesát kilometrů. Mnohé z nich jsou potrhané a nebo v nich voda vytvořila výmoly, které bude třeba opravit štěrkem a dalšími zásypy. Nezaměstnaní se na těchto pracích budou podílet společně s lidmi z technických služeb města,“ vysvětlil krásnolipský starosta Zbyněk Linhart.

V Lipové spoustu nepořádku naplavil Liščí potok. „Zrovna jsme se domlouval s Povodím Ohře na tom, že v rámci veřejně prospěšných prací se budou naši nezaměstnaní, mezi nimiž převažují ženy, podílet na čištění koryta potoka. Také posečou porosty na březích a pomohou i jinde,“ informoval starosta Pavel Svoboda.

Představitelé postižených míst předpokládají, že úklid nepořádku se podaří zvládnout během podzimu. Většina smluv na veřejně prospěšné práce je také uzavřena do konce letošního listopadu.

„Pokud někde tyto práce v daném termínu nestihnou, bude možné na jejich financování využít ještě dotace ze zvláštních evropských fondů,“ vysvětlil Vlastimil Fiala z děčínského úřadu práce.

Některé obce možnost nabídnout nezaměstnaným práci při odstraňování povodňových škod nevyužily vůbec. Patří mezi ně například Těchlovice. „My jsme hlavně na poničené cesty a mostky i další nezbytné zásahy potřebovali pomoc odborných firem s těžkou mechanizací. Na už uskutečněné práce jsme z rozpočtu vynaložili skoro půldruhého milionu korun. Lopaty a hrábě by nám tentokrát nebyly nic platné,“ poznamenala starostka Jaroslava Hýlová.