Ministr zdravotnictví se teď kvůli tomu ostře pustil do vedení Ústeckého kraje. Podle něj nedostálo slibům o převzetí zdravotnického zařízení. Kraj vinu za kulminaci situace odmítá. Podle něj nechalo problém „vyhnít“ vedení Rumburku. Proti tomu zase protestují starostové Šluknovska.

Podle Adama Vojtěcha jeho rezort před půl rokem podnikl řadu kroků na záchranu špitálu. „Se zdravotními pojišťovnami jsme pro něj domluvili nadstandardní úhrady, abychom mu pomohli z finančních problémů. To se povedlo. Na základě toho nám Ústecký kraj deklaroval, že nemocnici převezme,“ řekl Vojtěch. Proto ho rozladilo zjištění, že nemocnice od února přerušila provoz oddělení akutní lůžkové péče v interně a chirurgii. „Ministerstvo udělalo pro nemocnici v Rumburku maximum, teď se k ní musí postavit čelem kraj,“ je přesvědčený ministr.

„Pomoc jsme nabízeli“

Vedení kraje Vojtěchovy výroky rozladily. „Mě mrzí, že když jde do tuhého, všichni házejí vinu na Ústecký kraj,“ zmínil hejtman Oldřich Bubeníček. „Lužická nemocnice nikdy v jeho majetku nebyla. Před třemi roky jí kraj nabízel pomocnou ruku. Odmítlo to minulé i současné vedení města,“ dodal hejtman.

S Vojtěchem nesouhlasí ani Bubeníčkův náměstek pro zdravotnictví. „Vybízí nás v podstatě k nezákonnému postupu,“ uvedl Stanislav Rybák. „Kraj by neměl za někoho jiného hradit dluhy, které nezpůsobil, a takto mrhat prostředky z rozpočtového určení daní pro úplně jiné potřeby,“ doplnil.

Vedení Krajské zdravotní (KZ) připomnělo, že už od loňského roku pomáhají s péčí o zdraví lidí ve Šluknovském výběžku její lékaři z děčínské nemocnice. Po hloubkové prověrce problematického zdravotnického zařízení měl být ve hře jedině převod části aktiv a smluv. „Byl projednán další postup mezi KZ, LNaP, městem Rumburk, ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami a ze strany KZ byla připravena veškerá smluvní dokumentace. Rumburk dohodu porušil, když jeho zastupitelstvo neschválilo úhradu ztráty LNaP. Tím prakticky poslalo nemocnici do insolvence. Nyní je v konkurzu, a tím se situace ještě více zkomplikovala,“ sdělili Jiří Novák a Petr Fiala z vedení KZ s tím, že o převzetí akciovky LNaP se nikdy nejednalo.

Vedení obcí na Šluknovsku ani senátor za děčínský volební obvod Zbyněk Linhart ale nechápou, proč kraj i KZ házejí vinu na samosprávu. „Situaci se společně věnujeme dlouhodobě, o to intenzivněji poté, kdy nás loni na jaře požádal o pomoc Rumburk jako vlastník Lužické nemocnice. Bylo to v době, kdy Ústecký kraj opět odmítl s městem dále jednat,“ uvedli nyní ve společném prohlášení starostové a senátor ze Sdružení pro rozvoj Šluknovska.

Není personál

Insolvenční správkyně Deníku sdělila, že další omezení péče, ke kterému došlo k 1. únoru, je jen kvůli aktuálnímu nedostatku zaměstnanců. „Všeobecná zdravotní pojišťovna si přeje zachovat akutní péči a vytváří k tomu podmínky. Výrazně upravila úhrady zdravotních výkonů a z pohledu smluvního zázemí neklade žádné překážky, spíše je nápomocna. Nebrání zálohovému financování, ze kterého bychom byli schopni zatím provoz financovat. Důvod pozastavení akutní péče je nyní skutečně záležitostí personálního zázemí,“ potvrdila Martina Jinochová Matyášová.

Bude-li po ukončení insolvenčního řízení nemocnice nadále v provozu, může ji KZ podle správkyně nabýt jen za cenu nemovitého a movitého majetku. Na kupujícího nebudou přecházet žádné pohledávky věřitelů ani poúpadkové závazky. „Všechny závazky vzniklé do účinnosti převodu nemocnice budu vypořádávat já z výtěžku zpeněžení,“ dodala Jinochová Matyášová. Pokud to nebude stačit na všechny pohledávky, budou uspokojovány podle zákonného pořadí nebo poměrně.

K dalšímu jednání Ústeckého kraje s Jinochovou Matyášovou má podle Bubeníčka dojít po polovině února, kdy by měla mít správkyně vyčíslenou hodnotu majetku zařízení.