Sólový recitál Milana Černého posluchače seznámí s hrou na theorbu a tvorbou B. Castaldiho. Divadelní pohádky přiveze divadlo 100 opic. Vystoupí dětský pěvecký sbor Komoráček z Jiříkova, sbor Pastelky při ZŠ Pastelka, Jazz band Erwina Schrödingera, kytarový soubor Novus při ZUŠ Rumburk a z Ústí nad Labem přijede sbor Chorea pueri ustensis.

V kapli Svatých schodů se premiérově představí zrestaurované sochy z 18. století. Regionální zážitek Českosaského Švýcarska připravuje Římskokatolická farnost děkanství Rumburk a Město Rumburk. 23. Loretánské slavnosti v Rumburku jsou součástí Dnů evropského dědictví 2019. Vstupné je 25 korun. Akce se koná za podpory Sparkasse Oberlausitz Niederschlesien.

Loretánské slavnosti se pořádají v barokním areálu a mariánském poutním místě z 18. století. Pořádají se od roku 1997 jako připomínka dostavby a posvěcení rumburské loretánské kaple ze září 1707.

Doprovodný program Loretánských slavností 2019 nabídne komentované prohlídky s průvodcem a prohlídky běžně nepřístupných prostor. V ambitu se zájemci během dernisáže v 16.30 rozloučí s výstavou fotografií Iva Šafuse Taje a krásy Šluknovska. Ve vstupní budově je možné navštívit stálou výstavu o historii Lorety Rumburk s interaktivními prvky. V ambitu se budou prodávat rukodělné výrobky regionálních výtvarníků a řemeslníků. Dětem je vedle divadelních pohádek určena například výroba ručního papíru a tiskařská dílna s papírnou Papyrea ze Zdislavy. K dispozici bude skleněná a korálková dílna. Návštěvníci si vyzkouší výrobu linorytu, zdobení perníků a psaní husím brkem.

Klára Mágrová