Ta startuje podle slibu starosty Jana Havla právě na Velký pátek. Musí – obec je na příjmech ze soutěsek ekonomicky závislá.

Každý, kdo v pátek, či o velikonočním víkendu do soutěsek vyrazí, má unikátní možnost vidět je ještě pod bílou pokrývkou. Ve skalách se totiž drží sníh; na některých skalách se díky mrazům vytvořily nádherné ledopády.

Terén je ale v současné době pro turisty náročnější.

„Cesta k Edmundově soutěsce trvá asi půl hodiny, místy je to zledovatělé," říká Robert Drnovec z Hřenska.
Během čtvrtka probíhaly 
v soutěskách poslední přípravy. Pracovníci vozili malým traktorem do skal zásoby. Připraveny byly už i lodičky. Na nich vyrazí první turisté do Edmundovy soutěsky již v devět hodin ráno. Divoká soutěska zatím zůstává mimo provoz.

Kolik dorazí v mrazivém počasí lidí, ale není jasné. V obci věří, že sezóna odstartuje úspěšně.

„Na velikonoční svátky k nám přijíždí dost početné příbuzenstvo. Cesta do Hřenska a projížďka na lodičkách 
v tamních soutěskách bývá pro naše hosty každoročním rituálem. Už se všichni těšíme," říká Kamil Zelenka z Děčína.

Edmundova soutěska bude v provozu každý den vždy od 9 do 17 hodin. Dospělý člověk zaplatí za jízdné 80 korun, všichni ostatní pak 40 korun, vyjma dětí do tří let. Za přepravu kočárku se neplatí, jízdní kola se na lodičkách nepřepravují.