Kvůli technologickým postupům není možné opravu dělat po jízdních pruzích. Objízdná trasa povede Provaznickou a Obloukovou ulicí, platit bude také pro městské a linkové autobusy. Oprava kotvící části mobilních protipovodňových stěn by měla být hotová nejpozději do pátku 25. listopadu.