Vyplývá to z průzkumu, který si v létě nechala zpracovat radnice. Anketa poslouží jako podklad pro rozvojovou strategii města pro roky 2021 až 2027.

„Průzkum ukázal, že jednoznačně nejpalčivější problém našeho města je soužití s problematickými skupinami občanů a s tím spojená bezpečnost, a to včetně navýšení bezpečnostních kamer,“ uvedla Romana Silvarová z kanceláře děčínského primátora.

Dalšími prioritami jsou pro obyvatele města například oživení Mariánské louky pro volnočasové aktivity, přemístění K-Centra od domu dětí a mládeže na Teplické ulici, navýšení kapacity domovů pro seniory či řešení parkování ve městě, především v jeho středu. Témata do průzkumu vytipovalo vedení spolu s úředníky.

Primátor přehodnotí priority

Výsledky podle primátora Jaroslava Hroudy ukázaly, že se některým tématům vedení města věnuje na úkor těch, které lidi opravdu zajímají. „Určitě některé priority přehodnotíme a budeme se věnovat věcem, které jsou pro obyvatele našeho města zásadnější. Kromě tvorby dlouhodobé strategie jsme si díky průzkumu ujasnili, které problémy musíme vyřešit bezodkladně,“ zhodnotil Hrouda.

Velkým tématem posledních týdnů a měsíců je na sociálních sítích svoz odpadu. Na řadě míst Děčína včetně samotného centra se totiž velmi často povalují okolo přetékajících popelnic hromady odpadků.

„Přestože v rámci průzkumu veřejného mínění se problém s komunálním odpadem ve městě lidem pro nás poněkud překvapivě nejeví jako zásadní, hodláme se mu věnovat a intenzivně pracujeme na postupu řešení svozu komunálního odpadu a jeho likvidace,“ dodal primátor Jaroslav Hrouda.

Podle průzkumu obyvatelé Děčína stojí také o vyřešení problémů s prázdnými byty nebo zklidnění provozu na Labském nábřeží. Preference jsou ale rozdílné v různých věkových kategorií. Například u lidí nad 65 let jednoznačně vyhrála potřeba navýšit počet míst v domovech seniorů, kterých se dlouhodobě nedostává. Mladí pak preferují modernizaci plaveckého areálu. Lidé ve věku mezi 25 a 34 lety nejvíce preferují přesunutí kontaktního centra pro závislé od domu dětí a mládeže.

Mezi nabízenými tématy chyběly otázky týkající se například kapacity nebo kvality škol a školek nebo městské hromadné dopravy.

Do průzkumu se podle výstupů Mind Bridge Consulting zapojilo 500 obyvatel města. Jednotlivé skupiny lidí byly rozděleny tak, aby odpovídaly skutečnému podílu v populaci. Tedy podle věkového nebo vzdělanostního klíče, při výběru respondentů se přihlíželo i k jejich pohlaví nebo k tomu, zda bydlí v paneláku, činžáku nebo rodinném domě.