U plynu regulované ceny pro maloodběratele sice klesnou o 2,5 procenta, tvoří ale pouze zhruba čtvrtinu výsledné ceny. Růst zbývající části ceny, kterou určují sami dodavatelé, tak velmi pravděpodobně tento pokles převáží.

Aktuální cenové rozhodnutí podepsali pouze tři z pěti členů rady ERÚ. Chybí podpis předsedy rady Vratislava Košťála a člena rady Rostislava Krejcara. Podle zdrojů ČTK jde o vyústění dlouhodobých sporů v radě.

U elektřiny tvoří regulovaná složka více než polovinu výsledné ceny. Jsou v ní jak u elektřiny, tak u plynu zahrnuty především poplatek za přenos a distribuci, u elektřiny také příspěvek na obnovitelné zdroje energie. Druhou část konečných cen určují dodavatelé.

„V ceně za přenos a distribuci elektřiny se odrážejí rostoucí ceny silové elektřiny, které se projevují nárůstem nákladů na krytí ztrát,“ uvedl Pavel Círek z ERÚ.

Nečekaně dlouhá loňská zima

Významný dopad na cenu za přenos a distribuci elektřiny podle Círka mají také investice do nových vedení a transformoven, které mají zajistit zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dodávky elektřiny.

Na ceně plynu se zřejmě podepíše zvýšená spotřeba během nečekaně dlouhé loňské zimy. Rozdíl mezi plánem a skutečností se promítne do regulovaných cen pro rok 2019.

Z čeho se skládají ceny energií (v %):
Elektřina:
* silová elektřina: 45,58
* distribuce: 38,12
* podpora obnovitelných zdrojů: 13,35
* systémové a další služby: 2,95

Plyn:
* obchod a komodita: 75,35
* distribuce: 23,17
* přeprava a další služby1,48

Zdroj: ERÚ