Od června letošního roku byl pro osoby dlouhodobě setrvávající ve stavu hmotné nouze zaveden nový institut veřejná služba.

„Ve Varnsdorfu se v současné době veřejná služba týká zhruba 340 osob. Ačkoliv město v červnu počítalo s prací pro 40 – 50 osob, zájem o ni projevilo hned 115 nezaměstna­ných,“ uvedla Romana Macová z varnsdorfské radnice.

Město kancelář veřejné služby zřídilo v Centru sociálních služeb a ubytovně v ulici T. G. Masaryka. „Hned v prvních byla přeplněná. Před budovou se ráno tvořily fronty zájemců a dokonce docházelo i k drobným potyčkám a hádkám. Všichni se přímo drali o práci a dnes jsou na ní dokonce i pořadníky,“ tvrdila Macová. Dodala, že pro zájemce není problém odpracovat dvacet hodin měsíčně a někteří si dokonce přidávají.

Zájem je veliký

„K poslednímu srpnovému dni jsme evidovali již 198 zájemců. Práce je ve městě dostatek, a tak umístit dokážeme všechny. Spolupracujeme se všemi městskými organizacemi. Zájem je i z jejich strany velký,“ upřesnil vedoucí odboru sociálních věci a zdravotnictví varnsdorfské radnice Josef Fibiger.

Uchazeči o práci tak o prázdninách v termínu uklidili všechny školy a školky, v probíhaly opravy, malování i náročné rekonstrukce.

Služeb lidí zapojených do institutu veřejné služby využívá i nemocnice. Nezaměstnaní uklízeli v parku u areálu a uvnitř. „ Mnozí uchazeči se natolik osvědčili, že získali i práci na stálo,“ řekla Macová.

Lidé, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní a nezapojí se do institutu veřejné služby dostanou pouhé dva tisíce dvacet korun na sociálních dávkách. Pokud odpracují dvacet hodin měsíčně dobrovolně pro neziskové organizace nebo města, podpora se jim navýší. Při odpracování dvaceti hodin měsíčně 3126, při odpracování třiceti hodin pak 3678 korun. Veřejnou službu mohou nezaměstnaní vykonat i v okolních městech a obcích.