„Ačkoliv vodovodní síť v Mlýnech a v Hillově Mlýně pochází z roku 1981 a nepatří tedy ke skutečně historickým, je již na hranici životnosti,“ říká mluvčí vodárenské společnosti Jiří Hladík.

Důvodem k výměně teprve třicet let starého potrubí byly časté poruchy.

„Je to opravdu nejhorší část vodovodu u nás. Je to záplata na záplatě. Opravovat se to muselo několikrát ročně. Navíc přes to jezdí lesáci s těžkými náklaďáky. A to tomu taky moc nepřidá,“ říká starosta Kytlic Josef Janouškovec.

Podle Jiřího Hladíka stojí časté poruchy za poměrně velkou nespokojeností odběratelů.

„Na síti dochází k častým poruchám, protože potrubí praská, což vyvolává nespokojenost odběratelů. Úsek tohoto vodovodu odbočuje z litinového řadu v trase hlavní silnice Česká Kamenice – Kytlice do boční komunikace a vede až na okraj zástavby. Zásobuje přilehlé nemovitosti, trvale obývané rodinné domy a rekreační objekty,“ říká Hladík.

Během rekonstrukce vodovodu v Mlýnech a Hillově Mlýně bude vyměněno celkem 666 metrů zastaralého plastového potrubí novým výrazně odolnějším materiálem. Dojde také ke snížení průměru potrubí, protože to současné je poměrně dost naddimenzované. Součástí rekonstrukce bude přepojení dvaceti stávajících vodovodních přípojek a šest propojů na stávající síť.

Náročnost stavby zvyšuje vedení vodovodu pod železniční tratí nebo křížení vodovodu s řekou Kamenicí a dalšími dvěma potoky.

„Stavba byla zahájena předáním staveniště 20. prosince 2011. Stavební práce v trvání 11 týdnů budou zahájeny, jakmile to umožní klimatické podmínky. Pro práci s materiálem, ze kterého je potrubí vyrobené, je totiž zapotřebí trvalá teplota alespoň pět stupňů nad nulou,“ vysvětluje Hladík.

V minulosti se Severočeská vodárenská společnost zaměřovala především na investice do čističek odpadních vod. Nyní je podle předsedy jejího představenstva Tomáše Indry čas na vodovody.

„Po dokončení strategických investic v oblasti čištění odpadních vod nyní věnujeme zvýšenou pozornost obnově stávající vodárenské infrastruktury, kanalizačních a vodovodních sítí. Cílem této stavby je zajistit do budoucna bezproblémové dodávky pitné vody pro přibližně 80 připojených obyvatel obce,“ říká Indra.