V Teplicích a Mostě bude nadále svoz odpadu zdarma. Změny chystá Chomutov a Kadaň. Výběr poplatků nepokrývá městům náklady na svoz.

Zdarma budou mít svoz
v roce 2016 obyvatelé Teplic.

„Náklady na svoz směsného komunálního odpadu z nádob předpokládáme letos ve výši 24,750 milionu korun," řekla Radka Senftová ze sekretariátu teplického primátora.

Dalších 5,35 milionu korun stojí svoz separovaného odpadu a skoro 16 milionů korun jsou další náklady spojené s odpadovým hospodářstvím.

Lázeňské Teplice, kde poplatky za svoz zrušila radnice v roce 1998, se snaží motivovat lidi ke třídění.

„V současné době uvažujeme o navýšení četnosti svozu separačních nádob na některých často přeplňovaných stanovištích. Objem vytříděného odpadu se neustále zvyšuje," uvedla Senftová.

Bez poplatků budou mít svoz nadále také v Mostě. Naopak v Děčíně a Ústí nad Labem zaplatí i příští rok za osobu 500 korun. Ke konci října Ústí vybralo za odpad zhruba 42 milionů korun, na úhradu nákladů to nestačí.

„Množství vytříděných druhotných surovin se příliš nemění. Stav kolísá v řádech desítek tun, a to v závislosti na cenách za výkup druhotných surovin," řekla mluvčí magistrátu Jitka Stuchlíková. Druhotné suroviny lidé z kontejnerů vybírají a prodávají ve sběrnách.
V Ústí se letos zvýšil počet kontejnerů na textil a elektro odpad. Město by chtělo zvýšit i počet ostatních nádob na tříděný odpad.
„Ale jsme limitováni zejména vlastnictvím případných volných pozemků," řekla Stuchlíková.

V Chomutově zůstane poplatek za odpad 250 korun za rok. Náklady na svoz a likvidaci město odhaduje na 600 korun na osobu za rok. Sazbu město dotuje z výnosu daně z nemovitosti. V budoucnu se ale poplatky měnit budou.

„Město by mělo odpady dotovat menší částkou, poměr by měl být obrácen," řekl primátor Daniel Černý.

„Chceme najít takový způsob, který bude lidi více motivovat ke třídění. Čím více vytřídí, méně zaplatí. Rada zadala komisi životního prostředí, ať připraví koncepci nakládání s odpady," uvedl náměstek Marian Bystroň.

Obyvatelé v posledních letech podle mluvčího Jana Rödlinga třídí méně. Skla i papíru v barevných kontejnerech ubývá, tím klesají i příjmy za prodej surovin. Bioodpadů a plastů se třídí více. Celkové množství odpadů se ale nesnižuje.

V sousední Kadani naopak lidé třídí víc než v minulosti. Vzhledem ke klesajícímu množství komunálního odpadu město od ledna už třetí rok v řadě sníží poplatek za komunální odpad. Zatímco letos lidé za rok za svoz a likvidaci odpadu zaplatili 360 korun, od příštího roku to bude 300 korun.