Nejpozději na konci příštího léta by si měli lidé žijící pod nebezpečným svahem v Horním a Prostředním Žlebu oddychnout. Na jaře by totiž měla začít stavba záchytných systémů, které mají zabránit pádu kamenů 
k domům a do zahrad.

Místní lidé jsou díky těmto plánům o krok blíže ke klidnějšímu spaní. Doposud uléhají s tím, že nikdy neví, jestli je v noci náhodou neprobudí lomoz řítícího se kamení. 
O zabezpečení svahu mluví děčínský magistrát poměrně dlouho, nyní má již předjednanou dotaci. Díky té by se mu mělo podařit postavit nezbytné sítě nebo kotvy. Se sanací by se mělo začít příští rok 
v dubnu, hotovo by mělo být do konce srpna.

„Jedná se o dynamické bariéry a sanační opatření celého svahu. Na základě pádu kamene jsme nechali zpracovat nový geologický posudek a došlo k úpravě projektu," přibližuje zabezpečení svahu mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.

Změna projektu tak zabezpečení přibližně o třetinu prodraží, původně totiž město mluvilo o šesti a půl milionech korun. Podle nástroje pro zadávání veřejných zakázek počítá magistrát s nejméně osmi miliony korun bez daně 
z přidané hodnoty.

Součástí zakázky není jen budování bariér bránících padajícím kamenům spadnout do obydlené části. Při sanaci bude roztlučeno také více než dvacet nestabilních skalních bloků na menší kameny.

Tím by se mělo zabránit tomu, aby se z prudkého, mnohasetmetrového srázu opět řítily více než dvacetitunové kameny.

Jeden takový letos na konci června jen těsně minul obydlený dům a skončil pouhých několik desítek metrů od mezinárodní vlakové trati do Německa. Kámen spadl shodou okolností v době, kdy tudy projíždí vlaky EuroCity. Cestou udělal na svahu široký průsek. První sanace nejnebezpečnějších skalních bloků začala jen několik dní po zřícení obrovského kamene.

Po celou dobu prvotní sanace byla nařízena evakuace, ve svahu bylo totiž několik dalších velkých kamenů, které hrozily bezprostředním pádem.

Nejednalo se přitom o první podobný případ, místní tvrdí, že kameny začaly padat poté, co ve svahu Lesy ČR vykácely staré stromy. Ty totiž mnoho padajících kamenů dokázaly zadržet. Vinu ale lesníci odmítají.

Kromě rozbíjení nestabilních skalních bloků je součástí zakázky také vybudování 23 kotev, zajištění ocelovou sítí a postavení několika menších podezdívek.

„Nyní musí proběhnout výběrové řízení na dodavatele 
a potom bude pokračovat proces dotačního řízení," dodává Lakomá.