Přes čtyři sta milónů korun dluží domácnosti společnosti ČEZ na platbách za elektřinu. Severočeské vodovody a kanalizace evidují v současnosti pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši čtyři milóny korun. To uvedli mluvčí obou společností. Počet lidí, kteří z důvodu finanční nouze, způsobené většinou ztrátou zaměstnání, nezvládají platit účta za vodu, plyn a elektřinu, roste.

Dana Horáková z Děčína nemůže sehnat žádnou práci poté, co jí skončila mateřská dovolená: „Poslední měsíc jsem prostě neměla na plyn. Nechci se stát dlužníkem, ale peníze pro mě a dítě vystačí jen na to nejnutnější. Pokud se vyskytne něco mimořádného, jsem v mínusu. Nevím, co s tím mám dělat.“

Iveta Kardianová ze Severočeských vodovodů a kanalizací radí těm, kteří se ocitli v tíživé finanční situaci, aby to dali firmám vědět: „Je důležité, aby člověk, který se dostane do platební neschopnosti, komunikoval s naší společností. Víme tak alespoň, co se děje a že má zájem situaci řešit. V takových případech s ním sjednáme splátkový kalendář, ve kterém rozložíme platbu do více splátek.“

Dodala, že od začátku letošního roku této nabídky využilo v rámci Děčína a okolí patnácti zákazníků. Lidé mohou kontaktovat společnost na zákaznickém centru v Děčíně či na kontaktním místě ve Varnsdorfu.

Stejnou možnost nabízí i RWE. Pavel Zajíc, mluvčí RWE uvedl, že pokud zákazník přijde na zákaznickou kancelář společnosti s fakturou za zemní plyn, kterou má problém jednorázově zaplatit, lze po dohodě domluvit splátkový kalendář až na šest měsíců: „Od začátku roku jsme na zákaznické kanceláři v Děčíně obdrželi téměř sto žádostí o odklad plateb, které jsme zhruba v osmdesáti pěti procentech vyřídili kladně. V těchto případech se vždy snažíme vyhovět možnostem zákazníka.“ Dodal, že lze po dohodě upravit i výši měsíční zálohy.

Soňa Hendrychová, mluvčí ČEZ potvrdila, že i této firmě vzrostl počet zákazníků, kteří žádají o splátky: „Hlavně během posledních tří týdnů. Chápeme však, že se naši zákazníci mohou dostat do svízelné situace, a proto hledáme společně řešení a snažíme se jim vyjít vstříc.“

ČEZ nabízí také lidem, kteří se ocitli bez zaměstnání a jsou v evidenci úřadů práce, že za ně zaplatí od dubna tři měsíční zálohy platby za elektřinu. Firma pojistila totiž zálohové platby za elektřinu všech svých zákazníků, kteří se registrují na úřadu práce z důvodu ztráty zaměstnání od 1. března 2009 do 31. prosince 2009.

„Pojistné krytí se vztahuje na zákazníky, kteří byli před uplatněním pojištění zaměstnáni nepřetržitě déle než šest měsíců a zákazníky s dobrou platební morálkou, u kterých nedošlo v posledních dvanácti měsících k oprávněnému odpojení z důvodu neplacení elektřiny,“ upřesnila Soňa Hendrychová. Podrobnosti o nabídce se mohou zákazníci dozvědět na zákaznické lince společnosti.