Ve stínu třináct metrů vysoké budovy by měli žít lidé v Petrově a Antonínově ulici v Jiříkově. Radnice tu totiž chystá výstavbu nového domova důchodců.

„Samozřejmě nám to vadí a co víc, budova by měla stát na bývalém hřbitově, v místech, které až dosud byly v územním plánu vedené jako zeleň a kde žijí chránění živočichové,“ zlobila se jedna z obyvatelek Petrovy ulice. Podivila se i nad tím, že prošla hygienická norma.

„Dům prý bude stínit jen do zahrad, domy nezastíní, jenže kdo chce mít na zahradě stín,“ dodala žena.

Plány postavit v Jiříkově nový domov důchodců má radnice už řadu let. Domov totiž provozuje v budově pronajaté od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Sice je tu město v nájmu bezplatně, ale do cizího majetku investovat nechce.

Nejnutněší opravy

„Děláme jen ty nejnutnější úpravy, a tak objekt zcela logicky chátrá,“ uvedl starosta města Michal Maják.

To, že město nemá vlastní budovu pro domov důchodců bylo rozhodujícím faktorem pro myšlenku, že si jej postaví samo. Už v minulém volebním období zastupitelé rozhodli o zadání zpracování projektu se stavebním povolením. Rozhodnutí podpořili i noví zastupitelé.

„Byl jsem rád, že konečně začneme stavět, všechno se rozběhlo dobře až do doby projednávání územního rozhodnutí,“ popsal přípravy Maják.

Do boje proti nové budově vystoupili lidé ze dvou ulic a městu zavařili. To bude zřejmě muset své plány na rok odložit. „Musíme v místě nechat udělat celoroční přírodovědný průzkum, nařídila nám to rumburská radnice,“ vysvětlil Maják. Proti nařízení se odvolal.

Chraněné živočichy neobjevili

„Domnívám se, že město zajistilo přírodovědný průzkum podle zákona a z něho vyplývající požadavky na povolení výjimky týkající se chráněných živočichů. Přírodovědecký průzkum jsme tu už dělali, odborník žádné chráněné živočichy neobjevil za celý měsíc, a neobjevili je ani pracovníci Agentury ochrany přírody za dva dny, kdy místo prohlíželi,“ zlobil se starosta. Přesto chce požádat o výjimku a pokud by se při stavbě nějaký chráněný živočich objevil, zajistí jeho přemístění.

Současný filipovský domov důchodců je zastaralý a nevyhovuje normám. Starosta Maják poukazuje na to, že nechce stavět žádný komerční objekt, ale zařízení, jež má sloužit starým lidem, a to i z Jiříkova.

Lidé z Petrovy a Antonínovy ulice prý navrhovali pro stavbu jiné místo, a to ve Filipovské ulici, hned naproti ordinaci lékaře. „I z toho důvodu by to bylo výhodnější a je to také téměř v centru města,“ poukazovala žena.

Tam se podle starosty Majáka ale stavět nedá, pozemek není v územním plánu určený pro výstavbu.

„Je ale pravda, že nebyl ani ten, kde chceme stavět, dělali jsme loni změnu,“ přiznal starosta.

Jako hlavní důvod, proč někteří lidé nechtějí domov důchodců, ale vidí to, že tamní lidé chtěli koupit část pozemku určeného k výstavbě právě domova pro seniory.

„My jsme jim samozřejmě nevyhověli a jen slíbili, že ho prodáme až poté, kdy bude domov dostavěn,“ dodal starosta.