Současně návrh znění zásad péče obdržely všechny obce v regionu Národního parku České Švýcarsko. Zásady péče o národní park jsou koncepční odborný dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu ekosystémů národního parku stanoví rámcové postupy nezbytné pro zachování nebo zlepšení stavu předmětů ochrany přírody.