Libouchečtí starostové proti silnici bojují už přes dvě dekády. Před zhruba třinácti lety spolu s ostatními starosty z měst na trase dokonce předali tehdejšímu senátoru Pavlu Sušickému petici se stovkami podpisů, žádajících stavbu obchvatu. Dnes pokračuje příprava přeložky silnice, varianty její trasy ale nemají mimo Libouchec příliš podpory.

„Do budoucna bychom byli rádi, kdyby byl postaven obchvat, který je v plánu minimálně patnáct, možná i dvacet let. V současné době se ještě trasuje, za Libouchcem není jasné, kudy by měl vést. V poslední době přibyla varianta, že by kamionová doprava byla odkloněna na silnici I/62 mezi Děčínem a Ústím podél řeky Labe,“ přiblížil zdejší starosta Jiří Bolík.

Podle něj narostou problémy v obcích na silnici I/13 kvůli nadměrné dopravní zátěži geometrickou řadou. „Dokud nepostaví obchvat. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nám částečnou náhradu poskytlo. Domům v těsném sousedství silnice uhradilo výměnu oken za protihluková. Nicméně, otřesy od plně naložených kamionů neustaly, dál poškozují stavby v okolí. Takže nás čeká další vyjednávání,“ poznamenal.

Obchvat Libouchce a Jílového je součástí připravované přeložky silnice I/13 v úseku od D8 až po Děčín. „Jsme ve fází probíhajícího procesu EIA, tedy posuzování vlivu nové silnice na životní prostředí. Posuzují se tři trasy, kolem Libouchce beze změn v navrženém trasování. Aktuálně trvá geologický průzkum hodnocených tras právě pro účely EIA a přepracování dokumentace EIA dle požadavku krajského úřadu,“ uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Studie posuzovala tři varianty. První počítá s rozšířením současné silnice na Ústí nad Labem (varianta A), druhá s vedením prakticky mimo zástavbu, její součástí by měl být také tříkilometrový tunel. Ta je označována jako varianta zelená (varianta B). Třetí možností je, že by silnice vedla údolím Chrochvického potoka (varianta C). Zcela tak vypadla alternativa vést přivaděč Pastýřskou stěnou v Děčíně. To totiž na základě požadavků obyvatel odmítlo svým usnesením zastupitelstvo.

Navrhovaná Chrochvická varianta se ale nelíbí především lidem žijícím na želenickém sídlišti a v Chrochvicích. „Chrochvická varianta začíná pod sídlištěm v Želenicích a končí u sídliště v Bynově. Tudíž by téměř nikomu neulevila," přednesla nejzásadnější námitku proti variantě údolím Chrochvického potoka Jarmila Marková z Děčínského fóra při veřejném projednávání před pěti lety.

Všechny tři varianty řešení, které ŘSD předložilo také vedení Jílového, radní tohoto města odmítli. „Nejjednodušší a nejúčinnější by bylo snížit kategorii silnice na dvojku, zakázat průjezd nákladní dopravě a kamiony přesměrovat na I/62 podél Labe,“ myslí si starosta Jílového Miroslav Kalvas s tím, že první mostek, ten u koupaliště, by se měl opravy dočkat letos. „Další v časovém horizontu maximálně tří let. Problém s kamiony bude zpět,“ dodal.