V rámci snahy o sociální integraci se šest klientů Domina Děčín vydalo vlakem na celodenní výlet do Liberce. Liberecké centrum Babylon je již tradičním a velmi oblíbeným cílem výletů. Tentokrát to byl tamní iQpark. Všichni výletníci byli nadšeni z různorodosti a pestrosti velkého množství vystavených exponátů. „Pro naše klienty je určitě nejzajímavější, a z aktivizačního hlediska i nejužitečnější, že většina exponátů je interaktivní, že si vše mohou zblízka prohlédnout a na vlastní ruce vyzkoušet,“ řekla Dita Felczánová, vedoucí výchovně terapeutického úseku. Nejúspěšnějším tematickým okruhem se stal okruh her, prostředí a člověka, kde klienti strávili nejvíc času v koutku na výrobu bublin a u pohyblivých předmětů a hlavolamů.