Rumburský městský rozpočet na letošní rok počítá s příjmy ve výši téměř 259 milionů korun, výdaje jsou pak nastaveny na 291,5 milionu korun. Sedm a půl milionu korun pošle Rumburk na splátku úvěru, investiční úvěr město v roce 2019 čerpat nebude. „Schodek je plánovaný s ohledem na vytvoření rezervy. Zatím není jasné, na co bude určená, o tom se rozhodne do konce června,“ připomněl rumburský místostarosta Ladislav Růžička, který má na starosti finance.

Do rezervy poslali zastupitelé při schvalování rozpočtu 53 milionů korun. Tedy stejnou částku, jaké by měla dosáhnout ztráta městské Lužické nemocnice za celý loňský rok.

OSEKANÉ INVESTICE

Stejně jako v minulých letech, kdy město mohutně dotovalo nemocnici, muselo i letos radikálně osekat peníze určené na investice.  Celkem kapitálové výdaje dosáhnou 23 milionů korun, většinou se ale jedná o drobnější opravy. Největší investicí by tak mělo být zateplení bytového domu v Růžové ulici za 3,25 milionu korun. Na necelého 2,5 milionu by pak měla vyjít výměna kotle v domě kultury.

Desítkami milionů korun podpoří Rumburk letos své příspěvkové organizace. „Nejvíce, přes 14 milionů korun, dostane Správa rumburských areálů sportu, téměř osm milionů korun pak město pošle Domu kultury Střelnice. Tato organizace bude příští léto zajišťovat slavnosti města,“ uvedl mluvčí rumburské radnice Luděk Stínil.

Téměř šest milionů korun obdrží rumburská městská knihovna. Peníze dostanou i školy a školky, na více než tři miliony korun se může těšit například Základní škola Tyršova, téměř tři miliony korun pak dostane Základní škola U nemocnice. Také rozpočet za rok 2018 skončí ve schodku, a to ve výši 14 milionů korun. Opět je to proto, že město muselo uhradit ztrátu Lužické nemocnice.

Letošní ztrátu městského hospodaření má už Rumburk z velké části pokrytou. „Schodek si můžeme dovolit pokrýt ze zůstatků na běžných účtech města ke konci roku 2018, kde je více než 40 milionů,“ vysvětlil financování schodku místostarosta Ladislav Růžička.

Sousední Varnsdorf zatím nemá jasné, jaký bude jeho rozpočet pro letošní rok. Zastupitelé se jím budou teprve zabývat. Radnice i městské příspěvkové organizace tak zatím fungují v rozpočtovém provizoriu, které zastupitelstvo schválilo už na konci listopadu loňského roku.

Provizorium jasně stanovuje, kolik se může každý měsíc spotřebovat peněz. Ale ani rozpočtové provizorium neomezí například zimní údržbu nebo financování rozjetých projektů. Veškeré peníze utracené podle rozpočtového provizoria následně správci městských peněz zahrnou do letošního rozpočtu.