Vidět jsou na některých skalách i podél silnice mezi Mezní Loukou a Hřenskem, kde na některých místech vytváří až mnohametrové svislé ledové plochy nebo rampouchy.

Současné počasí, kdy jsou zásobované dostatkem vody z přes den tajícího sněhu a tvrzené nočním mrazem, jim prospívá. Na rozdíl od turistů, kteří je mnohdy pro své krátkodobé potěšení odlamují.